Această pagină prezintă shlichutul (apostolatul) evreiesc mesianic stabilit și restabilit de Însuși Adonay Elohim
și de Adon Yeshua HaMashiach.  

אשר בו קבלנו חסד ושליחות לכל הגויים, למען ישמעו לאמונת שמו
”În Acela am primit noi favoare şi shlichut pentru toate națiunile ca ele să asculte de credința în Numele Lui.”

Shaul haShaliach - Romim 1:5.

Introducere

Terminologie:
Shlichut înseamnă apostolat/apostolie (pentru cei obișnuiți cu terminologia tradusă prin intermediul limbii grecești). În cazul nostru specific, al Sfintelor Scripturi - Kitvey HaKodesh, al textului și al contextului Noului Legământ - HaBrit HaChadashah, denotă apostolat evreiesc mesianic.

Atenție!
Nu este același cu shlichutul din Iudaismul rabinic, unde shlichutul constă în faptul că anumiți rabini, cu scopul de a-și extinde activitatea sau învățăturile (în general peste hotare), trimit un reprezentant al lor să pregătească ”terenul” și să-i reprezinte personal. Un shaliach evreu ortodox (mozaic) este reprezentantul unui anumit rabin proeminent. Nu este același nici cu diferitele funcții asociate cu apostolatul din Bisericile Creștine istorice. Este diferit și cu mult mai mult din toate punctele de vedere.

Termenul în sine provine de la shaliach care înseamnă trimis, care la rândul său provine din verbul lishloach, care înseamnă: a trimite, în limba ebraică. Sensul termenului shaliach în contextul credinței în Adonay Elohim se poate traduce prin reprezentant (personal), emisar, delegat, ”ambasador”. Cu toate că în Israel, în limbajul de azi, ”shaliach” se aplică și la un curier, de exemplu, sensul principal rămâne același. De aceea, întotdeauna și în cazul oricărui termen este important contextul în care este folosit, pentru că sensul actual este dat de context.

Confuzia:
Deși lucrarea de shlichut seamănă cu ceea ce se numește ”misionar” în creștinism, totuși nu este deloc același lucru. Un misionar NU este shaliach! În general, ambele lucrări și funcții se confundă cu lucrarea de mevaser (vestitor), care în contextul creștin s-a tradus prin termenul evanghelist, adică o persoană chemată să răspândească Vestea (Evanghelia) în locuri publice. Shlichutul, așa cum este stabilit de Adonay Elohim și Adon Yeshua HaMashiach, este mult mai mult.

Miracolul:
Miracolul în tot acest shlichut evreiesc mesianic este faptul că Adon Yeshua HaMashiach, Care și-a transferat lucrarea fizică, și-a construit Comunitatea și și-o conduce și administrează prin shlichimi, după două milenii a restaurat, a restabilit această lucrare esențială, chiar vitală pentru Comunitatea Sa.
În zilele noastre există din nou shlichimi - evrei mesianici.
În România și în Rep. Moldova, în prezent există un singur shaliach evreu mesianic.

Realitatea actuală:
Niciun om, nimeni, fie clerici, teologi, credincioși laici sau necredincioși nu știe exact, în toate detaliile cum au arătat, cum se comportau și cum anume au trăit Shlichimii / Apostolii evrei! Și ca atare, nici cum ar trebui să fie, să arate cei de azi. Pentru că nici descrierile despre ei și nici scrierile lor nu acoperă absolut toate aspectele vieții lor. Așadar, toate părerile, așteptările, atitudinea oricui (mai ales cele împotivitoare), care oricum sunt bazate pe propriile percepții, păreri, cunoștințe (mai mult sau mai puțin corecte), imaginație, închipuiri și influențele religioase despre Shlichimi nu sunt absolut deloc definitorii nici față de Shlichimii de odinioară și nici față de Shlichimii de azi! Acestea rămân doar niște păreri omenești, incomplete și în mare parte eronate.
Cine ar putea ști mai mult despre Shlichimi decât ei înșiși? Nimeni!