והם התמידו בתורת השליחים והשתתפו בתפלה ובבציעת הלחם
”Ei perseverau în învățătura Shlichimilor și în participarea la rugăciune și la frângerea azimei.”

Maasey haShlichim 2:42.