והם התמידו בתורת השליחים והשתתפו בתפלה ובבציעת הלחם
”Ei perseverau în învățătura shlichimilor și în participarea la rugăciune și la frângerea azimei.”

Maasey ha’shlichim 2:42.