והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

הקהילה
HaK’hilah – Comunitatea

Pentru a înțelege corect și în context scopul și rolul shlichutului și al shlichimilor este absolut necesar a înțelege corect ce este, ce înseamnă și cum funcționează Comunitatea Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach. Comunitatea Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach are diferite denumiri în Kitvey ​ HaKodesh (Sfintele Scripturi), după cum urmează: Popor (Titos 2:14.) / Trupul Său (Kolosim 1:18-24. Efesim 5:23.) / Casa Lui Elohim (1Timoteos 3:15.) / Turmă (Lukas 12:32. Yochanan 10:16. Maasey ha’shlichim 20:28.) / Comunitatea Lui Elohim (1Korintim 1:2; 10:32; 11:22; 15:9: 2Korintim 1:1. 1Timoteos 3:5. 1Tesalonikim 2:14.) și Templu (1Keyfa 2:5. 1Korintim 3:16-17; 6:19. 2Korintim 6:16.). Toate aceste pasaje arată din mai multe feluri de abordări ce anume înțelege Adonay Elohim prin ”Comunitatea Sa” și cât de complexă, importantă, valoroasă, măreață - maiestuoasă și de inegalabilă este.

Așadar, fiind formată - alcătuită din totalitatea credincioșilor în Adon Yeshua ​ HaMashiach, această Comunitate a Sa cuprinde în mod spiritual toți credincioșii care au crezut, cred sau vor crede în El vreodată, atât evrei cât și neevrei. Atât cei care au părăsit lumea aceasta cât și cei care sunt în viață fizic. Atât cei care au crezut înainte de venirea Sa în lume, așteptând răscumpărarea Sa, cât și cei care au crezut și cred în El după învierea Sa.

Ceea ce este foarte clar, este că El este ”Capul” acestui ”Trup”, ”Corp” sau Comunitate, iar credincioșii alcătuiesc restul ”Trupului” Său. La fel de important este și aspectul că această Comunitatea a Sa are o parte spirituală care îi include pe toți cei menționați mai sus dar și o parte, sau mai ales o parte fizică, prezentă pe Pământ! Tot așa, foarte important de reținut că această Comunitate există, este prezentă și funcționează prin comunitățile, congregațiile și bisericile locale din întreaga lume. Din păcate, există tendința nescripturală și carnală/firească din ce în ce mai crescândă a multor credincioși, din diferite motive să nu fie membri în nicio comunitate, congregație, biserică locală. Majoritatea argumentând că le ajunge ”părtășia” și ”călăuzirea” la nivel personal, că doar fac parte din Comunitatea (spirituală) a Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach și nu au nevoie de o conducere omenească sau de a fi membri undeva. Acest lucru este o erezie, o doctrină falsă nescripturală și care este împotriva Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach datorită faptului că este împotriva Comunității Sale.

Pentru că: 1. Yeshua este Yeshua! Adică El – Capul este tot El – Trupul! Așa cum scrie și în Kolosim 2:16. Care în aramaică scrie astfel: ”... dar Trupul este ​ HaMashiach.”. 2. Comunitatea sau Trupul Său NU este formată doar din membrii ”egali” sau ”uniformi” fără alte funcții sau lucrări și lucrători! 1Korintim 12:12-27.

Ca atare, nu există un: ”suntem cu toții frați”, în sensul de a fi la același nivel, de a fi toți egali și la fel și având aceleași drepturi, îndatoriri, responsabilități, funcții/poziție... etc. Pentru că acest concept este un concept individualist care neagă realitatea faptului că Trupul Său, Comunitatea este ceva compus din mai multe ”elemente” legate între ele, cu diferite funcții și ierarhie, o comunitate bazată pe părtășie și subordonare și nu ceva de care aparțin o mulțime de indivizi în mod ”nominal” sau superficial. Acest concept este bazat pe o interpretare greșită și scoasă din context a cuvintelor Sale pe care le-a adresat shlichimilor și nu tuturor credincioșilor. Mattay 23:8.

Deci, nu poate spune nimeni: ”eu am părtășie și călăuzire (direct) de la El” și n-am nevoie să apațin undeva. Această afirmație este o erezie. Încalcă tot ce este scris și tot ce a stabilit Adonay Elohim, tot ce am menționat și citat mai sus. Nimeni nu poate avea astfel de ”călăuzire”. În altă ordine de idei, dacă cineva are părtășie doar cu El, asta ar fi ca și cum ar spune: ”Doamne, eu Te iubesc și te urmez cu toată inima dar numai capul Tău, de trupul Tău n-am nevoie”. Asta nu ar fi nici 50% de părtășie cu El, iar atunci ce călăuzire ar putea avea astfel de persoane rupte de Trupul, Comunitatea Sa. Oare o astfel de persoană cum se împărtășește cu ”Trupul” Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach dacă-l neagă? Citiți ce spune Adonay prin Shaul ha'shaliach în 1Korintim 10:16-17.
Și totuși, ce ar putea să facă un credincios care nu are în apropiere o congregație locală ale cărei doctrine le împărtășește? Să ia legătura cu Comunitatea de care dorește să aparțină. Dacă nu este posibil, atunci trebuie să aparțină de undeva indiferent de faptul că este sau nu de acord cu doctrinele și practicile din acel loc.

Un alt aspect este interpretarea și aplicarea greșită a afirmației Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach din Mattay 18:20. în legătură cu efectivul unei comunități sau congregații. Interpretarea conform căreia ar fi de ajuns două sau trei persoane pentru a alcătui, a compune o comunitate sau o congregație locală este efectiv falsă, este o erezie bazată pe un verset scos din context. În primul rând, Adon Yeshua ​ HaMashiach nu la acest lucru s-a referit în acel pasaj. Acest aspect reiese din faptul că în tradiția iudaică dacă doi sau trei bărbați evrei studiază împreună Torah, atunci Shechinah (Prezența Lui Adonay Elohim) va coborî peste/între ei. Deci are de a face cu prezența Sa, atunci când două sau trei persoane care cred în El și sunt în părtășie, în unitate, nicidecum cu definirea efectivului unei comunități sau congregații locale. În al doilea rând, dacă avem două sau trei persoane, nu putem vorbi deloc de ”un cioban (păstor) și o oaie sau două” ca fiind un cioban și o turmă! O oaie sau două sunt maxim o pereche, nicidecum o turmă. Iar dacă sunt două sau trei oi unde mai rămâne liderul sau conducerea comunității, congregației? Nu există nicio bază în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) pentru astfel de interpretări și nici pentru situația în care membrii unei singure familii se pretind a fi o comunitate sau congregație locală. În general, persoanele care folosesc și se folosesc de astfel de interpretări false sunt persoane care refuză orice apartenență la vreo comunitate, congregație locală și orice fel de autoritate desemnată de Adonay Elohim în Comunitatea Sa. Acest lucru contravine la tot ce a stabilit El. Conform interpretării corecte a Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) efectivul considerat ca ”popor” de către Adonay Elohim trebuie să aibă minim 10-12 membri și care nu sunt din aceeași familie. Acest lucru se bazează pe negocierea lui Avram pentru 10 oameni care să ”reprezinte” localitățile pentru care mijlocea. În legătură cu cifra 12, când spionii s-au întors cu rapoarte negative, Adonay Elohim S-a mâniat pe ”poporul” care a adus vești rele, care erau de fapt 10 reprezentanți din 12 ai celor 12 seminții ale lui Israel. Acest efectiv de minim 10 bărbați evrei care să alcătuiască o comunitate și să reprezinte poporul, a rămas valabil sub denumirea de minyan în Iudaism. În Iudaismul Mesianic acest efectiv trebuie să fie așa cum a stabilit Adonay Elohim inițial, de 12 persoane adulte și care cred în El și în Adon Yeshua ​ HaMashiach, reprezentând cele 12 seminții, cei 12 shlichimi și cele 12 porți ale Yerushalayimului ceresc.

În Eden, când ”șarpele” a pus la îndoială ce a spus Creatorul, el a pus la îndoială Cuvântul Său de fapt. Dar și ascultarea, încrederea și subordonarea față de El. Toți cei care promovează ”părtășia pesonală” cu El, fără sau în dauna părtășiei cu Comunitatea, cu Trupul Său, au căzut în aceeași capcană, răzvrătire și neascultare de fapt. Părtășia personală este esențială, dar nu este de ajuns. Este parțială și nu este de ajuns nicidecum pentru o creștere sănătoasă în credință. Este doar o jumătate de adevăr. Pentru că persoana care nu aparține de niciunde nu are cum și nu are cu cine să se verifice, să fie corectat, sfătuit corect și nici disciplinat. Iar dacă cineva nu are parte de disciplinare nu este cu adevărat un ”copil” a Lui Elohim. Ivrim 12:8. Părtășia adevărată și completă este cu El (personal) și cu El prin Comunitatea Sa. 1Yochanan 1:1-3.

În ceea ce privește pericolul și rodul mândriei și ale individualismului, ale separării este dezbinarea. Dezbinarea apare atunci când sub influența unei persoane individualiste, separate de restul Comunității sunt și alții atrași în această rebeliune. La nivel de o singură persoană putem vorbi de rebeliune, răzvrătire. Începând de la două persoane avem dezbinare. iar dacă aceste persoane părăsesc Comunitatea sau congregația de care aparțin, este vorba deja de ruptură, de ruperea Trupului, Comunității Lui Adon Yeshua ​ HaMashiach. Avertismentul sau consecința producerii unei dezbinări este extrem de gravă înaintea Lui Adonay Elohim. Această consecință este descrisă în 1Korintim 3:17.

Doar atunci când și doar dacă va conștientizacredinciosul, indiferent de nivelul spiritual, de maturitatesau de funcție că Adon Yeshua HaMashiach S-a sacrificatpentru ceva ce este dincolo de el, ceva care-l depășește,ceva mai măreț decât el ca individ, și anume: pentru Comunitatea Sa, va începe să aprecieze la adevăratavaloare sacrificiul Său și Comunitatea Sa. Doar atunci varenunța la individualism, începând să-L urmeze cuadevărat, aparținând de o congregație locală în ascultare.

Adon Yeshua ​ HaMashiach fiind Regele lui Israel și nu numai, pentru că El este Regele regilor, adică Împărat, a vorbit de Împărăția Sa de mai multe ori. Pentru această Împărăție ne rugăm atunci când rostim rugăciunea transmisă de El, cunoscută sub denumirea de Avinu She’baShamayim - ”Tatăl nostru” sau așa cum o numim noi, evreii mesianici: HaTfilah - Rugăciunea. De fapt El a început această domnie, aplicare a Împărăției Sale pe Pământ, prin Comunitatea Sa. Comunitate pentru care S-a dat pe Sine și pe care o conduce și o crește prin lucrările și lucrătorii chemați, aleși și desemnați de Elohim. Pentru că iată ce spune la un moment dat, înante de moartea și învierea Sa: ”Și El le-a spus: ”Amen, vă spun vouă că sunt bărbați care stau aici, care nu vor gusta moartea până când vor vedea Malchut HaElohim (Împărăția Lui Elohim) venind în putere.”” Markos 9:1. Iar acest lucru s-a împlinit când s-a format Comunitatea începând cu acel prim Shavuot (Cincizecime) de după învierea Sa, când ​Ruach ​​ HaK’dushah a fost revărsat și a umplut primii credincioși evrei ai Săi.