כפי שיכולים אתם כאשר אתם קוראים להבחין בידיעתי בסוד המשיח
אשר בדורות אחרים לא נודע לבני אדם כמו שנגלה כעת לשליחיו הקדושים ולנביאיו ברוח
”Așa că, citind despre aceasta, puteţi pricepe înțelegerea mea cu privire la misterul Lui Mashiach,
care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generaţii,
aşa cum le-a fost revelată acum sfinţilor Lui Shlichimi şi profeţilor Săi, prin HaRuach.”

Shaul haShaliach - Efesim 3:4-5.

În prezent pot fi contactat prin datele de contact al federației comunităților evreiești mesianice din România.

Telefon: +4 0740 816 620            E-mail: fcemr@mesianic.ro