והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

שליחות

Criteriile și condițiile stabilite și definite de Adonay Elohim pe baza cărora se califică și se identifică un shaliach.

Primii shlichimi sau shlichimii inițiali împreună cu cei care au urmat după ei, erau evrei. Ei, shlichimii inițiali au fost desemnați de Însuși Adon Yeshua HaMashiach în perioada lucrării Sale pământești. Ulterior, shlichimii chemați de Adonay Elohim, după ce Adon Yeshua HaMashiach S-a înălțat la Ceruri, au fost desemnați prin Spiritul sfințeniei și era nevoie și de confirmarea acestei chemări prin ceilalți lucrători (profeți și învățători) care aveau călăuzire divină și erau martori ai lucrării, slujirii lor.
Mattay 10:1-4. Markos 3:14. Maasey ha’shlichim 13:2.  

Shlichimii chemați și desemnați în această lucrare, nu au fost numiți în funcție de la nivelul de credincioși, care să nu fi avut experiență în lucrarea Sa, în domeniul darurilor spirituale și care să nu fi activat în lucrările de ”sub” cel de shaliach. Un shaliach trebuie să aibă maturitate spirituală și experiență consistentă în lucrările subordonate acestei funcții. Deoarece Comunitatea / Trupul spiritual și pământesc a Lui Adon Yeshua HaMashiach a fost condusă de El prin shlichimii evrei în colaborare cu zakenimii (liderii de comunități, congregații locale) prin care Își exercită domnia, Împărăția ”pe Pământ”.
Maasey ha’shlichim 8:14; 13:1; 15:2-6-22-23; 16:4.

Shlichimii sunt: 1. desemnați sau ”dați” de Adonay Elohim Însuși, 2. aleși și chemați de Adon Yeshua HaMashiach 3. prin Spiritul sfințeniei. Ca atare, oricine care are părtășie vie cu Adonay Elohim prin Adon Yeshua HaMashiach și călăuzire de la Spiritul sfințeniei poate primi confirmare în legătură cu shlichutul unui shaliach.
1Korintim 12:28. Efesim 4:11. Maasey ha’shlichim 1:2.

Primii shlichimi sau shlichimii inițiali au fost aleși pentru anumite funcții distincte. De aceea, numărul lor a fost limitat la 12. De aceea și condiția specifică la alegerea lui Mattiyah care trebuia să ia locul lui Yehudah Ish K’riot de a fi umblat cu ei de la tvilah (cufundarea) lui Yochanan și să fi fost martor al înălțării Sale la Ceruri. Un alt aspect legat de shlichimii inițiali este conceptul greșit căruia doar cei 12 shlichimi inițiali au fost shlichimi și în afară de ei nu au mai fost alții și nu mai sunt alții. Acest concept, interpretare este total falsă. În primul rând niciunde nu scrie că ar exista o astfel de limitare, din contră. În al doilea rând, dacă doar cei 12 ar fi fost shlichimi, atunci Shaul (Pawlos / Pavel) și ceilalți shlichimi menționați în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) ar fi impostori. În al treilea rând, dacă shlichimi nu ar mai exista, atunci nu există nici profeți, nici vestitori, nici păstori și nici învățători pentru că toate aceste funcții sunt prezentate și stabilite în aceleași versete în care se vorbește de chemarea, darea shlichimilor în Comunitatea, Trupul Său. Și nu în ultimul rând, dacă au fost date pentru ”zidirea” Trupului Lui HaMashiach și nu mai există sau nu mai este nevoie de aceste funcții ar însemna că acest Trup a ajuns la perfecțiune conform Efesim 4:12-15. ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe. Ca atare, aceste funcții au existat și trebuie să existe până la revenirea Sa!
Mattay 10:28. Maasey ha’shlichim 1:21-26. HaHitgalut 21:14.

Însă, când vine vorba de shlichimii evrei chemați și numiți în funcție ulterior, criteriile sau condițiile diferă puțin dar în fond sunt aceleași. Prima condiție este să fie chemat de Adonay Elohim prin Adon Yeshua HaMashiach și să fie conștient de acest lucru. Să aibă călăuzire atât de exactă încât să nu aibă nici o îndoială la nivel personal. Cu alte cuvinte, nu poate deveni nimeni shaliach dacă nu a avut o descoperire veritabilă, verificată și confirmată și de alți lucrători în ceea ce privește autenticitatea ei.
Maasey ha’shlichim 13:2. Galatim 1:1.

A doua condiție este să-L fi văzut pe Adon Yeshua HaMashiach. În cazul unui shaliach care nu L-a întâlnit fizic și nu a fost prezent la înălțarea Sa în Ceruri, pare un lucru imposibil și poate da naștere interpretării, conform căreia, ”dacă așa stau lucrurile, atunci nu mai pot exista shlichimi în zilele noastre” și ”nici în afara celor 12 shlichimi inițiali”. Dar realitatea este alta. Și acest lucru reiese clar din experiența personală a lui Shaul ha’shaliach, care afirmă: ”... Nu sunt eu shaliach? Nu L-am văzut eu pe Yeshua, Domnul nostru?” (1Korintim 9:1.) cu toate că înainte de înălțarea la Ceruri a Lui Adon Yeshua HaMashiach, Shaul ha’shaliach nu L-a întâlnit fizic niciodată. Dar Adon Yeshua HaMashiach i-a apărut lui Shaul ha’shaliach și acest lucru implinește această condiție primordială a shlichutului, de a-L fi văzut. Văzut cu proprii ochi și treaz, nu într-un vis sau printr-o viziune spirituală. În același verset spune că: ”Nu sunteți voi lucrarea mea în Adonay?” Adică un shaliach predică HaB'sorah - Vestea (Evanghelia), deci împlinește funcția de Mevaser - Vestitor (Evanghelist), îi învață pe cei întorși, adică ocupă funcția de Moreh - Învățător și înființează comunități / congregații locale cu ei. Iar aceste comunități / congregații trebuiau păstorite până la numirea unui lider local, deci funcția de Roeh - Păstor face și ea parte din shlichut. Tot aici trebuie menționat, că înființarea unei singure congregații nu împlinește condițiile prin care se validează funcția de shaliach. O altă condiție sunt semnele, minunile și vindecările supranaturale care trebuie să fie prezente în viața și prin lucrarea unui shaliach, ca reprezentant direct a Lui Adon Yeshua HaMashiach. Semne, minuni, vindecări și manifestări ale darurilor spirituale specifice funcției de Navi - Profet, care la fel, este inclus în funcția de shaliach.
2Korintim 12:12.

Un alt aspect este, că shlichimi falși au existat și vor exista. Dar, ca orice fals, totdeauna dovedește existența originalului, altfel n-ar exista nici falsul/copia. Și nu în ultimul rând: nu există shlichimi evrei buni sau răi, doar adevărați sau falși! Dacă un shaliach evreu este fals atunci nu este nicio problemă a-l ignora, dar dacă este adevărat, atunci treaba este foarte serioasă, chiar vitală!
2Korintim 11:5-13.

Keyfa haShaliach, unul dintre cei doisprezece Shlichimi inițiali și nu oricare, ci unul dintre cei mai proeminenți, recunoaște shlichutul, slujirea, chemarea, funcția și valoarea lui Shaul haShaliach și avertizează la modul cel mai serios în legătură cu atitudinea incorectă față de el și față de scrierile, lucrarea sa. Iar dacă n-ar mai fi și alți Shlichimi evrei desemnați de Adonay Elohim în afară de cei doisprezece Shlichimi inițiali, atunci Keyfa, Yaakov, Y'hudah și ceilalți Shlichimi inițiali i-ar fi demascat pe ceilalți în scrisorile lor, ca fiind impostori, Shlichimi falși, începând cu Shaul. Dar așa ceva nu a existat și nu există pentru că ar fi absurd.
2Keyfa 3:15-16.

Shlichimii (apostolii) sunt autoritatea supremă stabilită, dată de Adonay Elohim Însuși în Comunitatea Sa, Trupul Lui Adon Yeshua HaMashiach. Conform Scripturilor, există doar shlichimi autentici (adevărați) sau falși (impostori), nu și autentici dar rătăciți, inferiori celor din Scripturi sau impostori mai adevărați...

Totuși, un shaliach evreu chemat și desemnat după cei inițiali nu le este inferior lor, chiar dacă nu îndeplinește anumite funcții specifice lor.
2Korintim 12:11.

Dacă istoria credinței împlinite în Adon Yeshua HaMashiach la prima Sa venire a început cu Shlichimii evrei, atunci tot cu noi va culmina și la urmă, la revenirea Sa. ”Ca pentru moarte”, moartea fiind ultima etapă din viața omului, înseamnă că și ultima etapă a istoriei credinței în El, înaintea revenirii Sale, trebuie să aibă loc tot cu manifestarea, prezența, reapariția, acțiunile și lucrarea Shlichimilor evrei.
1Korintim 4:9. 

Și nu în ultimul rând, un shaliach trebuie să aparțină de o Comunitate sau Congregație locală, unde există și alți lideri desemnați și confirmați de El, care sunt destul de maturi pentru ca shaliachul să se poată verifica și sfătui cu ei.

În încheiere:
Referitor la subiectul ”succesiunii apostolice” din punct de vedere scriptural si evreiesc mesianic.
Succesiunea apostolică este un concept, o doctrină a unor, a anumitor biserici creștine. Aceste biserici susțin că ele dețin succesiunea apostolică direct de la primii Shlichimi - Apostoli evrei inițiali, cei ”12”. Și că astfel, fiecare ordinare sau hirotonisire din bisericile respective se face în și prin această succesiune din generație în generație, neîntreruptă, până în prezent.
Care este originea, ce anume stă la baza acestei doctrine, care aparent nu este prezentă în toate cultele creștine, se poate afla din istoria bisericii, din istoria creștinismului. Dar acum, aici, ne uităm la ce este scris în Dvar Adonay, în Cuvântul Lui Adonay. În primul rând, expresia de ”succesiune apostolică” nu este scris concret niciunde în toată Scriptura. De aceea, nu intrăm subiectul legitimității, valabilității acestei doctrine în Biserică, în Creștinism, ci doar în ceea ce privește strict Scripturile și Shlichimii, adică Apostolii evrei. În Kitvey HaKodesh - Sfintele Scripturi niciun Shaliach, apostol evreu nu a fost ordinat / hirotonisit de un altul sau de ceialți, de alții. Shlichimii au ordinat anumiți credincioși în celelalte funcții stabilite de Adonay Elohim în HaBrit HaChadashah - Noul Legământ, dar ei nu au fost și nu sunt ordinați de oameni!
Dacă ne uităm la cei 12 Shlichimi - Apostoli evrei inițiali, ei au fost chemați, aleși și puși în funcție de Însuși Adon Yeshua HaMashiach. Deci în cazul lor, ei fiind primii și numirea au primit-o de la Shaliachul - ”Apostolul credinței noastre” (Ivrim 3:1.), adică de la Adon Yeshua HaMashiach Însuși.
Următorul caz este al lui Matiyah care a fost ales în locul lui Yehudah-ish-K'riot. Și aici deja se vede clar modul de alegere a unui Shaliach evreu. El fost ales de Adonay Elohim confirmat de Ruach HaK'dushah - Spiritul sfințeniei și recunoscut de ceilalți Shlichimi. Dar NU a fost ordinat, hirotonisit de ei, doar recunoscut!
După aceea, vedem chemarea celorlalți Shlichimi - Apostoli evrei din HaBrit HaChadashah - Noul Legământ printre care al lui Shaul numit ulterior Pawlos de credincioșii neevrei. Care afirmă în Galatim 1:1. că este ”Shaliach - Apostol nu de la oameni și nu prin oameni, ci prin Yeshua HaMashiach și prin Elohim Tatăl”. În Maasey haShlichim - Faptele Apostolilor 13 când Ruach HaK​'dushah - Spiritul sfințeniei spune să-i separe pe Shaul și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-a chemat, eu au postit, s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei înainte de a-i lăsa să plece. Dar acest act NU era o ordinare, o hirotonisire, ci o binecuvântare fiindcă așa cum scrie în versetul 1 acolo erau ”profeți și învățători” nu și alți Shlichimi. Și niște profeți și învățători care ierarhic sunt sub funcția de Shaliach nu puteau să ordineze, să hirotoniseacă pe cineva într-o funcție mai mare decât a lor.
Așadar, Shlichimii - Apostolii evrei sunt chemați direct de Adonay Elohim prin Adon Yeshua HaMashiach și confirmați prin Ruach HaK'dushah și recunoscuți de ceilalți credincioși, profeți și învățători. Iar acest lucru este un lucru independent de oameni. Nu depinde de ei, de voia lor, de aprobarea lor și nu necesită vreo ”succesiune apostolică” prin punerea mâinilor. Fiindcă nu așa funcționează. Shlichimii nu au ordinat, nu au horotonisit alți Shlichimi niciunde în Kitvey HaKodesh, doar au recunoscut, confirmat pe cei chemați deja de EL.
Ca atare: 1. Practica, conceptul, doctrina ”succesiunii apostolice” în acest context al Shlichimilor evrei NU apare în toată Scriptura! 2. Nu există exemplu, caz concret, precedent în Scripturi (din contră). 3. El nu a instaurat această practică în legătură cu Shlichimii Apostolii evrei! 4. El nu a poruncit așa ceva!
Ci El alege, cheamă și rânduiește Shlichimii iar ceilalți lideri și lucrători recunosc chemarea lor în cazul în care este de la El! Când sau dacă cineva afirmă că are această chemare și nu este confirmată de Ruach HaK​'dushah, atunci nici liderii, lucrătorii nu recunosc acest lucru și atunci persoana nu este de fapt un Shaliach. Poate unul fals, autoproclamat doar. Dar conform Kitvey HaKodesh nu există așa ceva ca ”succesiune apostolică”!
Chemarea, numirea, confirmarea și validarea o face El Însuși!

Un alt aspect al successiunii apostolice este conceptul, doctrina și practica din creștinism. În acest context creștinismul se împarte în două mari categorii:
1. Culte, confesiuni care ”dețin” succesiunea apostolică.
2. Culte, confesiuni care nu.
În ceea ce privește cultele care ”dețin” succesiunea apostolică, acestea susțin că preoția, episcopii și orice altă slujire / funcție este ordinată, hirotonisită prin această transmisie (neîntreruptă) a autorității prin succesiunea apostolică primită direct de la primii Shlichimi / Apostoli evrei inițiali. Problema cu acest lucru este că slujba, chemarea, funcția de ”preot” în HaBrit HaChadashah nu apare ca o funcție stabilită de Adonay Elohim în Comunitatea, Trupul Lui Adon Yeshua HaMashiach! De fapt nici nu este prezentă preoția ca slujire între slujirile menționate acolo unde sunt înșirate. HaBrit HaChadashah menționează preoția dar niciodată într-un sens cleric sau de slujire ca în Primul legământ. Ci doar la general, ca ”împărăție de preoți” sau la nivel de credincioși dar nu ca o funcție, slujbă spirituală concretă în Comunitatea Sa.
Totuși, există o măsură de adevăr în ceea ce privește subiectul succesiunii apostolice și anume, faptul că toate celealte slujiri spirtuale sau spiritual-administrative din Comunitatea Sa ar trebui să fie numite, ordinate, hirotonisite de către Shlichimi / Apostoli. În cel puțin cele 4 slujiri, funcții majore care sunt ”sub” Shlichimi.
Astfel ajungem la cultele, confesiunile creștine care nu ”dețin” o astfel de linie de succesiune apostolică. Aici vorbim de majoritatea cultelor sau bisericilor, adunărilor neoprotestante sau non-denominaționale. Care fiind ”rupte” de Bisericile istorice nu au mai avut parte de ordinare sau hirotonisire din partea vreunui reprezentant, cleric al lor, astfel linia ”succesiunea apostolică” s-a întrerupt în cazul lor.
Un alt aspect important al acestei situații este că toți Păstorii, Prezbiterii din aceste confesiuni sunt ordinați, hirotonisiți ”între ei”. În sensul că Păstori ordinează alți Păstori și Prezbiteri sau Prezbiteri ordinează Păstori dintre ei... etc. Și astfel ”ordinea” originală, stabilită de Adonay Elohim pentru Trupul / Comunitatea Lui Adon Yeshua HaMashiach este compromisă din nou. La fel ca în cazul în care succesiunea apostolică s-a transmite la Preoți... etc. Acestea sunt aspecte extrem de importante pentru revenirea la credința originală!
De aceea este atât de importantă reapariția Shlichimilor evrei pentru întreg Trupul / Comunitatea Sa dar și pentru a fi mărturie pentru întreaga lume!

Pentru cei care nu sunt siguri, au îndoieli și doresc să verifice, să se lămurească în legătură cu un Shaliach anume:

Oricine are îndoilei în legătură cu cineva care spune că este Shaliach trebuie să ia în considerare următoarele aspecte, posibilități:
1. Ori minte. Iar acest lucru se poate și chiar trebuie verificat foarte ușor prin a cere confirmare de la Adonay Elohim despre faptul că persoana minte sau spune adevărul. Se mai poate afla prin a verifica lucrarea sa și semnele care trebuie să confirme chemarea de Shaliach. (1. să-L fi văzut (treaz) cu ochiul liber pe Adon Yeshua HaMashiach. 2. Semne, minuni și vindecări confirmate să-i însoțească lucrarea. 3. Să fi înființat mai mult de 1 Comunitate locală. 4. Să fi slujit în toate celelalte (4 din 5) chemări de până la Shaliach.) Cine (om normal) ar risca să mintă cu bună știință, conștient fiind că minte, când prin oricine care are o relație vie cu Adonay Elohim prin Ruach HaK’dushah - Spiritul sfințeniei ar putea fi demascat printr-o viziune, vis, descoperire, cuvânt de cunoștință (”profeție”), confirmare sau de fapt o infirmare (în caz că se minte) de la El?

2. Ori este nebun / își închipuie. În acest caz, doar își închipuie că este Shaliach și este convins, dar faptele, realitatea arată că nu se califică și că nu este de fapt. Acest lucru se poate recunoaște cu ușurință de către cei din jurul său. În acest scop se pot consulta și rudeniile cele mai apropiate… etc.

3. Ori spune adevărul. În acest caz, în această situație: lucrările (roadele), ”semnele unui Shaliach” - condițiile se confirmă, la fel și prin călăuzire. Dar atunci și responsabilitatea celor care au primit confirmare este foarte mare dacă au confirmarea, dovezile, adică dacă știu dar nu ascultă și / sau nu au atitudinea potrivită / corectă față de un Shaliach.
Și din nou: cine (om normal, întreg la minte) ar risca să mintă intenționat, cu bună știință că este Shaliach și să-și asume să răspundă în fața Lui Adon Yeshua HaMashiach pentru așa o minciună, când Îl va întâlni și/sau în Ziua judecății?
Pe de altă parte, în ceea ce privește pe cei care sunt împotrivă: ce om cu mintea-ntreagă, până nu a primit confirmare sau infirmare de la Adonay Elohim, ar îndrăzni să conteste, să ”atace” sau să vorbească/gândească rău despre cineva care afirmă că este un Shaliach, știind că e posibil să fie (adevărat)?