ונבניתם על יסוד השליחים והנביאים, והוא היה ראש הפנה של הבנין -- ישוע המשיח
”Și voi sunteți zidiți pe temelia Shlichimilor și al Profeților și El este capul colțului clădirii: Yeshua HaMashiach.”

Shaul haShaliach - Efesim 2:20.