ונבניתם על יסוד השליחים והנביאים, והוא היה ראש הפנה של הבנין -- ישוע המשיח
”Și voi sunteți zidiți pe temelia shlichimilor și al profeților și El este capul colțului clădirii: Yeshua HaMashiach.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 2:20.