והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

מלכות
Guvernarea Lui Adonay contra ”Consiliul (democratic al) oilor”


Pentru a înțelege modul de guvernare, de conducere al Lui Adonay Elohim vom porni de la faptul că atât Adonay Elohim Tatăl este Împărat cât și Adon Yeshua HaMashiach, Fiul Său. De aceea, trebuie înțeles încă de la început faptul că terminologia, adesea contradictorie, folosită în limba română, variază între împărat și rege. Un rege este un monarh peste o țară, o regiune, de aici și termenul regiune. Iar un împărat este un rege care domnește peste alți regi, adică, mai multe țări, regiuni.
Există o confuzie în traducerile Scripturilor în limba română care se datorează faptului că în limba ebraică folosită în Tanach, adică în Primul Legământ este folosit termenul Melech atât pentru rege cât și pentru împărat. Traducerile în limba română folosesc în mod aleator cei doi termeni, fără a face distincție între sensurile reale ale termenilor. În Noul Legământ există un termen pentru împărat și anume ”keysar” de la cezar dar acesta nu este cuvânt de origine ebraică ci este preluat de la romani și se referă la împărații romani sau neevrei nu și la Adonay Elohim sau la Adon Yeshua HaMashiach.
Există totuși o expresie în Noul Legământ care înseamnă împărat și se referă al Adon Yeshua HaMashiach. Acesta este Melech ha’mlachim, adică Regele regilor.
Iată câteva citate referitoare la regalitatea, statutul de Împărat a Lui Adonay Elohim:
”Adonay este Împărat în veci de veci!...” T’hilim 10:16.
”Pentru că Adonay cel Preaînalt este înfricoșător; El este un Împărat mare peste întreg pământul!” T’hilim 47:3.
”Elohim este Împăratul întregului pământ: cântaţi spre lauda Lui un maskil!” T’hilim 47:8.
”Pentru că Adonay este Judecătorul nostru; Adonay este Legiuitorul nostru, Adonay este Împăratul nostru; El ne va salva.” Y'shayah 33:22.
Iar aici, despre statutul de rege sau împărat a Lui Adon Yeshua HaMashiach:
”Și Eu, L-am uns pe Regele Meu pe Tziyon, muntele Meu cel sfânt.” T’hilim 2:6.
”şi au întrebat: „Unde este Regele Care li S-a născut evreilor? Pentru că I-am văzut steaua răsărind şi am venit să ne închinăm Lui!” Mattay 2:2.
„Spuneţi-i fiicei Tziyonului: «Iată că Regele tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, alături de un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.»” Mattay 21:4.
”Apoi Împăratul le va zice celor din dreapta Lui: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu! Moşteniţi Împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii!” Mattay 25:34.
”Iar Împăratul, răspunzând, le va zice: „Adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut aşa unuia dintre aceşti fraţi ai Mei cei mai neînsemnaţi, Mie Mi-aţi făcut!”” Mattay 25:40.
”Yeshua a răspuns: - Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna evreilor. Dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” Yochanan 18:36.
”Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va învinge, pentru că El este Domnul domnilor şi Regele regilor. Şi cu El vor fi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi.” HaHitgalut 17:14.
”Pe haina şi pe coapsa Lui avea scris un nume: Regele regilor şi domnul domnilor.” HaHitgalut 19:5.
Așadar, este clar că sistemul de guvernare al Lui Adonay Elohim și implicit al Fiului Său, Adon Yeshua HaMashiach este: Împărăția sau monarhia, dacă folosim echivalentul exprimat în termeni omenești, pământești. Ceea ce înseamnă că există un Împărat sau Rege al regilor și acela conduce, guvernează ”țara” Sa, poporul Său și țările respectiv popoarele peste care este Împărat. Iar forma sa de guvernământ sau guvernarea Sa, se numește: Împărăție! Așa ca în aceste pasaje: Mattay 3:2; 4:17; 5:3-10-19; 6:33; 7:21; 8:11; 10:7; 12:28; 13:24; 13:41; 16:28; 18:1-23; 20:21: ... Lukas 1:33... etc. și în rugăciunea transmisă de El Însuși prin Fiul Său tuturor supușilor Săi.
”Tatăl nostru Cel din Ceruri, sfinţească-se Numele Tău, să vină Împărăţia Ta, să se facă voia Ta aşa cum în Ceruri şi pe pământ. ... Fiindcă a Ta este Împărăţia...” Mattay 12:9-13:
Acest fapt dovedește că forma Sa de guvernare este: Împărăție! Atât în HaShamayim (Ceruri) cât și pe Pământ. Pentru asta ne-a dat modelul de rugăciune ca să ne rugăm pentru acest lucru. Ca atare, noi, credincioșii care am și intrat în Împărăția Sa, din momentul întoarcerii noastre la El, trebuie să arătăm lumii că suntem ”cetățenii” acestei Împărății. Iar în Comunitatea Sa, în poporul, în turma, în Templul Său se aplică aceeași formă de guvernământ ca în HaShamayim (Ceruri), ca în Împărăția Sa de acolo. Diferența dintre împărăție și democrație este majoră. În primul rând, în cazul Lui Adonay Elohim, El nu a fost și nu este nevoie de a fi ”ales” în funcția de Împărat de către supușii Săi, acesta este un fapt. Lucru, care poate fi acceptat sau refuzat. Lukas 19:26. În democrație, pe de altă parte, liderul, conducătorul este ales din popor și de către popor. La fel și multe alte aspecte. Din păcate, libertatea la care El ne-a eliberat și chemat este greșit înțeleasă de către anumite culte, confesiuni, grupări și credincioși. În situația de față nu există independență sau neutralitate în contextul Împărăției Lui Adonay Elohim și domnia satanei. Omul, credinciosul este ori în una ori în cealaltă, se supune ori Lui Adonay Elohim prin modul Său de guvernare pe care l-a stabilit, ori sistemului democratic, individualist și liberal / libertin al Satanei. În Romim capitolul 6 și nu numai, este descrisă clar starea omului păcătos și celui răscumpărat, care ori este supusul Lui Adonay Elohim, ori al lui Satan, ori este slujitorul unuia ori a celuilalt. Cale de mijloc nu există! Dacă ne uităm în Cuvântul Său, vedem, că încă de la început omul Îi datorează ascultare și supunere (în ciuda faptului că are dreptul să aleagă) Creatorului. Adonay Elohim ca Împărat a dat legi, porunci, decrete, ordine... poporului (în favoarea lui) pentru a le face de cunoscut modul Său de guvernare și ce anume au de făcut în această Împărăție. Nu i-a rugat niciodată. De aceea, S-a opus inițial și faptului că poporul a vrut Rege, un om politic, ”ca neevreii”, să-i conducă și a spus că nu pe profet l-au lepădat ci pe El Însuși care Împărățea peste ei prin profet. Acest lucru nu înseamnă că poporul a ales acel rege, ci doar l-au cerut, iar Adonay l-a ales pentru ei. Ulterior le-a dat și regi călăuziți de El și care ascultau de El, punând în aplicare modul Său de guvernare. Mosheh în legătură cu aceste lucruri a spus prin HaRuach - Spiritul:
”Să nu faceţi aşa cum facem noi astăzi aici, unde fiecare face ce este drept în ochii lui... ” D’varim 12:8.
În ceea ce privește noul legământ, acesta ni-L prezintă pe Adon Yeshua HaMashiach ca Domn, Stăpân, Rege și Împărat, printre altele. Care domnește, stăpânește, împărățește peste poporul Său, Comunitatea Sa. Kolosim 1:13. Acceptarea ”domniei” Sale fiind chiar o condiție a salvării omului conform Romim 10:9.
Cum ascultăm, cum ne supunem unui astfel de Împărat, în Împărăția Sa?
1. prin Cuvântul Său.
2. prin Spiritul Său cel Sfânt.
3. prin cei desemnați, stabiliți de El pentru a-Și conduce Comunitatea, poporul, Trupul Său prin ei.
Aceste trei componente ale cunoașterii voii Sale se confirmă, se susțin și nu se contrazic una pe alta!
Ascultarea pe care o așteaptă, o cere și ne-o poruncește El este în concordanță cu ele și le include pe toate aceste trei componente! Să nu uităm că shlichimii nu doar îndrumă, încurajează sau ”roagă” anumite lucruri în funcție de situație pe credincioși și comunitățile locale dar și poruncesc! Maasey 10:48; Titos 1:5; 1Tesalonikim 4:8; 2Tesalonikim 3:4-6:. Filimon 1:8.
Ei Îl slujesc pe El în favoarea credincioșilor și a Comunității Sale și nu sunt slujitorii sau supușii credincioșilor, ci sunt slujitorii Săi! Ceea ce ar fi și ilogic! Cine ar asculta de propriul său slujitor sau supus? Ar fi absurd.
Atunci unde ar fi ierarhia, slujriile, funcțiile, stăpânirea Sa în Comunitatea Sa? 2Korintim 5:15.
El a dat, desemnat, stabilit, ales și chemat credincioși în funcțiile stabilite de El pentru a guverna prin ei și pentru a pune în aplicare în mod practic împărăția Sa.
Legat de titlul acestui mesaj, trebuie înțelese următoarele:
1. Adonay Elohim a condus personal pe omul creat, ulterior pe cei cărora le vorbea și li se revela, încă de la creație.
2. Când din triburi au devenit popor, le-a dat un lider, pe Mosheh cu care vorbea direct și prin care le-a poruncit ce și cum să facă.
3. După acești lideri i-a condus prin profeți shoftim (judecători) și apoi prin regii care ascultau de El.
4. Cu instaurarea noului legământ, Adon Yeshua HaMashiach a început domnia Sa punând în aplicare Împărăția Sa prin cei desemnați de El pentru a conduce prin ei, Comunitatea Sa.
Întrebări retorice:
1. Cum ar putea poporul, omul de rând să înțeleagă un plan, o viziune mare și complexă ce ține de planul pe viitor al Lui Adonay, ca să decidă el ce, cum să facă liderul pus de El?
2. Când a ascultat Mosheh sau oricare profet sau rege, de dorința poporului, în ceea ce privește direcția, voia sau planurile Lui Adonay Elohim?
3. Cum ar putea Adonay să conducă poporul, prin poporul care se îndoiește de El și de planul Său, prin poporul care să-i spună (în mod democratic) liderului încotro să-i ducă, sau să-i spună liderului ce și cum să facă sau ce să îi pună să facă?
4. Cum ar putea cei din turmă să înțeleagă ruta, pericolele și pășunile îmbelșugate pe care le vede și le cunoaște ciobanul? Unde ar ajunge poporul, turma, care-l obligă pe ciobanul lor să facă ceea  ce vor ei și nu ceea ce ar trebui el să facă.
Atenție, faptul că au existat și există lideri religioși care nu sunt după voia Sa, acest fapt nu exclude existența celor care fac voia Sa și sunt după voia Sa, conduși, călăuziți de El! El a pus slujirile așa cum a vrut El, nu după cum își închipuie sau își doresc oamenii. Ce ar fi dacă El ar face ce spunem noi, fiecare, cu părerile și convingerile sau egoismul nostru, de la nivelul de maturitate sau mai bine zis de imaturitate și limitare de la care suntem? Nu El și cei desemnați de El trebuie să asculte de popor, turmă, consiliu (comitet) al credincioșilor, pentru că ar ieși haos și distrugere totală. Ci invers. 1Korintim 14:33. 
”Şi El i-a dat pe unii shlichimi, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori, pe alţii păstori şi învăţători, pentru echiparea sfinţilor în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui HaMashiach, până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului Lui Elohim, la omul matur, la măsura staturii plinătăţii Lui HaMashiach, ca să nu mai fim copii, duşi de valuri încoace şi încolo şi purtaţi de orice vânt de învăţătură prin şiretenia oamenilor, prin viclenia lor în ce priveşte uneltirea înşelăciunii, ci, spunând adevărul în iubire, să creştem în toate privinţele în El, Care este Capul, HaMashiach.” Efesim 4:11-15.
Închipuiți-vă cum ar fi ca Trupul, Comunitatea Sa să fie condusă de niște credincioși imaturi în credință și în cunoștințe, care nu cunosc și nu înțeleg corect Scripturile, duși de valuri și purtați de orice vânt. Sau care nu sunt subordonați nimănui, n-au niciun fel de conducere dată de El deasupra lor și care decid singuri asupra doctrinelor și crezului. Sau ca asemenea oameni să ”voteze” ce să facă liderii și Comunitatea ca întreg? Dezastru! Dar îi putem mulțumi Lui Adonay Elohim că El împărățește peste noi, prin cei pe care i-a chemat și confirmat în funcțiile stabilite de El Însuși pentru a conduce prin ei Comunitatea Sa. Dacă alegem să ne supunem Lui, Împăratului nostru și să trăim în Împărăția Sa, după regulile și poruncile stabilite de El și reprezentanții Săi.
În concluzie, în Împărăția Lui Adonay Elohim NU este democrație (poporul conduce) ci este o împărăție în care El conduce direct prin reprezentanții Săi. Ca atare, liderii, lucrătorii desemnați de El, sunt în slujba Lui spre favoarea credincioșilor. Îi slujesc pe credincioși, dar nu după cum vor sau își închipuie aceștia. Ci după voia și călăuzirea Sa. Și da, trebuie să existe și un grup de lideri (1Timoteos 4:14.), dar nu ca să-i spună sau să oblige conducătorul Comunității ce și cum să facă, ci pentru a vedea cum se poate pune în aplicare ce li se poruncește lor să facă. Aceasta este diferența de guvernare, dintre împărăția Lui Adonay Elohim și ”consiliul (democratic) al oilor”. Una este după voia și ordinea stabilită și lăsată de El iar cealaltă este firească (carnală), pământească și în anumite cazuri ”drăcească”.

Un alt aspect legat de guvernarea Lui Adonay Elohim în Comunitatea Lui Adon Yeshua HaMashiach este faptul că funcțiile în Trup se numesc pe baza călăuzirii și confirmării Sale, de către cei dintr-o funcție superioară către una inferioară (în afara shlichimilor). Nu de la egal la egal (de ex. păstor pe păstor) sau de la inferior spre superior.