והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

תורת השליחים
Învățătura shlichimilor / apostolilor evrei
 explicată

Introducere:
Aceste mesaje sunt explicații evreiești mesianice din Iudaismul Mesianic revelate de Adonay Elohim în legătură cu pasajele neînțelese și în general răstălmăcite de către gândirea, doctrina și interpretarea neevreiască / păgână împotriva valabilității Legii (Torah), a sărbătorilor și zilelor speciale stabilite pe veci de Creator, a alimentației și îmbrăcăminții  Scripturale și a altor subiecte controversate din cauza neînțelegerii sau neacceptării lor.


Partea 1 - Națiunile vor veni să învețe Torah (Legea).

În Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) există două profeții referitoare la ”ultimele zile” care vorbesc de întoarcerea națiunilor la evrei și la Torah (Lege). „În zilele de pe urmă, muntele Casei Lui Adonay va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi, va fi înălţat deasupra dealurilor şi toate națiunile vor curge spre el. Multe națiuni vor veni şi vor zice: ””Să mergem şi să ne urcăm la muntele Lui Adonay, la Casa Elohimului lui Yaakov! El să ne înveţe căile Sale, şi noi să umblăm pe cărările Sale!” Fiindcă din Tzion va ieşi Torah (Legea), iar Cuvântul Lui Adonay din Yerushalayim.”” Y'shayah 2:2-3. Iar al doilea pasaj este aproape identic: „În zilele de pe urmă, muntele Casei Lui Adonay va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi, va fi înălţat deasupra dealurilor şi națiunile vor curge spre el. Multe națiuni vor veni şi vor zice: ”Să mergem şi să ne urcăm la muntele Lui Adonay, la Casa Elohimului lui Yaakov! El să ne înveţe căile Sale, şi noi să umblăm pe cărările Sale!” Fiindcă din Tzion va ieşi Torah (Legea), iar Cuvântul Lui Adonay din Yerushalayim.” Michah 4:1-2.
Din acestea rezultă două întrebări importante:
1. Care națiuni? Răspuns: Cele creștine. Pentru că națiunile atee, ”nereligioase” sau chiar antisemite sau anti-Israel cu siguranță nu vor veni la Adonay Elohim, la evrei și la Torah (Lege).
De aici rezultă a doua întrebare:
2. De ce ar veni creștinii (și nu numai) la evrei și să învețe Torah (Legea)? Răspuns: Pentru că li se predică/predă în mod eronat, de cca 2000 de ani că Torah (Legea) nu mai este valabilă. Iar în zilele de pe urmă căutându-L pe Adonay Elohim Însuși, dincolo de ce li s-a predat/predicat și ce au învățat până acum, își vor da seama că nu este așa cum li s-a demonstrat și că au de recuperat enorm în toate domeniile Cuvântului Lui Adonay.


Partea 2 - Umblarea cu Adon Yeshua HaMashiach și Torah (Legea).

Adon Yeshua HaMashiach a ținut toată Torah (Legea)! Și a ținut-o din mai multe motive:
1. Ca să ne demonstreze că se poate. Și că nu după tradițiile oamenilor trebuie ținută, ci conform Scripturilor.
2. Ca să poată realiza răscumpărarea. Pentru că, dacă El ar fi încălcat doar o singură poruncă, ar fi fost vinovat de păcat și nu ar mai fi putut să răscumpere pe nimeni.
De exemplu: dacă ar fi consumat pâine dospită la Pesach sau n-ar fi ținut Shabatul, sărbătorile așa cum au fost poruncite de Adonay Elohim... etc. ar fi păcătuit și nu ne-ar mai fi putut răscumpăra.
Dar în niciun caz nu a ținut Torah ”în locul nostru”, ca noi să putem să nu o mai ținem!!!
Iată, ce spune El Însuși despre Torah/Lege: “Să nu credeţi că am venit să anulez Torah (Legea) sau N’viim (Profeţii)! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc... Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Malchut HaShamayim (Împărăția Cerurilor)... Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel, va fi numit mare în Malchut HaShamayim (Împărăția Cerurilor).” Mattay 5:17-19.
De aceea, scrie Yochanan ha’shaliach în scrisoarea sa: “Cel care spune: ”Sunt în El”, trebuie să umble cum a umblat El.” 1Yochanan 2:6. În conceptul iudaic ”umblarea” este modul de viață. Așadar, de vreme ce ne-a chemat să-L urmăm - nu doar în anumite domenii, ci în toate - corect este să-L urmăm și să umblăm/trăim exact așa cum a umblat/trăit El. Atenție! Aici nu vorbim de modul în care se obține, dobândește salvarea/mântuirea ci de valabilitatea Legii (Torah).


Partea 3 - Iubirea împlinește Torah (Legea).

Adonay Elohim, Creatorul nostru în Torah (Lege) a poruncit să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră. D’varim 6:5. Adon Yeshua HaMashiach a mai adăugat următoarea poruncă la prima, tot din Torah (Lege): ”... și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” VaYikra 19:18. și a zis că ”nu există altă poruncă mai mare decât acestea”. În acest context a-L iubi pe Creator cu toată ființa și pe semenul nostru ca pe noi înșine sunt porunci ale Legii - Torah și nu ceva care anulează sau înlocuiește Torah!
Așa cum spune și Shaul ha’shaliach în una din scrisorile sale:
“Iubirea nu-i face rău semenului, fiindcă iubirea este împlinirea Legii (Torah).” Romim 13:10.
Ca atare, iubirea este împlinirea și nu anularea sau înlocuirea Legii cu altceva. Iar, această iubire este definită de un alt shaliach, Yochanan, astfel:
“Și aceasta este iubirea: să umblăm în conformitate cu porunca Sa.” 2Yochanan 1:6.
De reținut! Noi nu ținem Torah (Legea) ca să fim salvați/mântuiți prin ea, ci din recunoștință, pentru că suntem deja salvați.


Partea 4 - Cei salvați prin credință și Torah (Legea).

În HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) salvarea (mântuirea) este personală și se obține prin credință.
”Fiindcă prin favoare aţi fost salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este cadoul Lui Elohim; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Efesim 2:8.
Însă, faptul că salvarea se obține prin credință, acest fapt nu anulează nici ținerea și nici valabilitatea Legii - Torah, așa cum reiese din textul următor: ”Atunci anulăm noi oare Torah (Legea) prin credinţă? Nicidecum, ci, mai degrabă, noi întărim Torah (Legea).” Romim 3:31.
De aceea, Scriptura, care nu se poate contrazice pe ea însăși vorbește de trei ori despre faptul că adevărații credincioși țin și poruncile Lui Elohim și credința în Adon Yeshua HaMashiach. Acestea nu se exclud una pe alta ci se se completează!
”Circumcizia nu este nimic, şi necircumcizia nu este nimic, ci importantă este ascultarea de poruncile Lui Elohim.” 1Korintim 7:19.
Aici nu este vorba de faptul că circumcizia n-ar avea valoare - pentru că s-ar contrazice Scriptura pe ea însăși - ci de faptul că nu este diferență în obligația de a ține poruncile. Atât cel circumcis cât și cel necircumcis care cred în Adon Yeshua HaMashiach trebuie să păzească poruncile Lui Elohim!
”Atunci dragonul s-a mâniat pe femeie şi s-a dus să lupte cu rămăşiţa seminţei ei, cei care păzesc poruncile Lui Elohim şi ţin mărturia Lui Yeshua.” HaHitgalut 12:17.
”Aici este răbdarea k’doshimilor - a celor ce păzesc poruncile Lui Elohim şi credinţa în Yeshua.” HaHitgalut 14:12.


Partea 5 - Cea mai mare poruncă din Torah (Lege).

În HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) Adon Yeshua HaMashiach, atunci când este întrebat de: ”cea mai mare poruncă”, El de fapt citează din Torah (Lege): ”Yeshua i-a spus: – Prima din toate poruncile este: „Ascultă, Israel! Adonay, Elohimul tău, Adonay este unul. Și iubeşte-L pe Adonay, Elohimul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta. Aceasta este prima poruncă.””. Markos 12:29-30.
Acest pasaj este prezent în fiecare ediție a Noului Testament creștin. Deci este prima și cea mai mare poruncă a evreilor, dar și a creștinilor. Ar fi absurd a nu se observa că Adon Yeshua HaMashiach nu menționează doar pe Adonay, Elohimul evreilor, ci citează pasajul împreună cu: ”Ascultă, Israel...” ceea ce înseamnă și întărește faptul că toate națiunile care cred în El, trebuie să se întoarcă și să creadă în Adonay, Elohimul lui Israel. Adică, națiunile trebuie să se întoarcă la ceva ce este evreiesc și nu invers, atunci când vorbim de credința în Adon Yeshua HaMashiach (Care și El Însuși este evreu).


Partea 6 - Circumcizia inimii nu scutește pe nimeni de ținerea Legii (Torah).

Circumcizia celor necircumciși, în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ), este prin credința în Adon Yeshua HaMashiach și ținerea Legii (Torah):
”Și în El ați fost circumciși, nu cu o circumcizie manuală, înlăturând firea păcătoasă prin circumcizia Lui HaMashiach.” Kolosim 2:11.
Circumcizia inimii nu-i transformă pe cei necircumciși în evrei, dar îi pune în starea după voia Sa. Pentru că noul legământ constă în punerea Legii (Torah) în inima credinciosului (circumcis sau nu), așa a stabilit Adonay Elohim Însuși în Yirm’yah 31:31-33. Shaul ha’shaliach afirmă: ”Dar dacă cel din necircumcizie păzeşte poruncile Legii (Torah), iată: necircumcizia nu se va recunoaște ca circumcizie?” Romim 2:26.
Adică, dacă ține Torah (Legea), atunci i se va recunoaște și circumcizia inimii. Asta, dacă într-adevăr a intrat în legământul cel nou - prin întoarcerea la Adonay Elohim și credința personală în Adon Yeshua HaMashiach - și i s-a pus Torah (Legea) în inimă, pe care o și ține. Cu alte cuvinte, cei necircumciși în trup nu pot pretinde că sunt circumciși în inimă dacă nu țin Torah (Legea)!  


Partea 7 - Nu suntem sub Torah (Lege).

Ce înseamnă de fapt a fi sau a nu fi ”sub Torah (Lege)”? Toate pasajele despre acest subiect, atunci când sunt scoase din context și citite cu o gândire grecească / neevreiască dau impresia falsă că a nu fi sub Torah – Lege înseamnă că aceasta nu trebuie ținută și că ținerea ei este ceva rău. Ori, în acest concept evreiesc nu este vorba deloc de valabilitatea Legii – Torah, ci de modul de abordare și de ținere a ei. Scriptura declară:
”Torah, de aceea, este sfântă și mitzvah (porunca) este sfântă și dreaptă și bună... Fiindcă noi știm că Torah este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut păcatului.” Romim 7:12-14.
Ceea ce este spiritual este întotdeauna superior, adică ”deasupra” a ceea ce este firesc – carnal. De aceea, oricine vrea să împlinească Torah în fire (propriile puteri, eforturi) acela ”este sub Torah” și îi este imposibil. Dar cine o împlinește prin călăuzirea și puterea Lui ​Ruach ​ HaK'dushah (Spiritul Sfințeniei) și nu prin cea proprie, ”nu este sub Torah”. Simplu! De ce? Pentru că împlinește Torah, care i s-a pus în inimă când s-a născut din nou prin HaRuach (Spiritul), conform cu Yirm’yah 31:33.
”Fiindcă Torah Spiritului vieții, care este în HaMashiach Yeshua v-a eliberat de legea păcatului și a morții... pentru ca dreptatea Legii – Torah să fie împlinită în noi, care nu umblăm în fire, ci în HaRuach (Spiritul).” Romim 8:2-4.


Partea 8 - ”Legalism” sau religiozitate?

Legalism sau religiozitate? Atitudinea anti-Torah sau anti-Lege se datorează înțelegerii și doctrinei greșite a ”harului” din creștinism și a dus la faptul că termenul ”legalism” este aplicat mai ales la ținerea Legii - Torah, care de fapt este voia Lui Adonay Elohim. Atenție: termenul ”legalism” nici măcar nu apare în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi)! A fi legalist ar fi trebuit să însemne ceva pozitiv: faptul că cineva ține Torah. Pentru că atât Torah cât și ținerea ei sunt lucruri bune, pozitive. Însă conotația negativă s-a dat odinioară și s-a preluat și în domeniul secular. Oricum, ceea ce s-a înrădăcinat în conceptul creștin ca legalism este de fapt religiozitatea. Aceasta se manifestă în orice confesiune chiar și în cele mai ”libere”, independente sau ”fără denominație”.
Ca atare, pentru o abordare corectă față de Torah, adică față de voia Sa, trebuie neapărat înlocuit termenul legalism cu religiozitate! Iar religiozitatea, care cuprinde orice manifestare spiritualizată - religioasă goală, fără viață a anumitor legi, porunci, tradiții, ritualuri, obiceiuri, programe... etc. impuse și autoimpuse, schimbată cu ținerea Legii/Torah printr-o trăire spirituală plină de viață.


Partea 9 - Torah (Legea) NU este ”legea păcatului”.

Torah (Legea) Lui Adonay Elohim NU este ”legea păcatului”!
Deși în capitolul 7 al scrisorii Romim anumite traduceri așa sunt făcute încât să dea impresia că ”legea păcatului” este Torah - Legea Lui Elohim. Totodată același capitol afirmă: ”Este Torah/Legea păcat?  Nicidecum!” Romim 7:7. De fapt în întreg capitolul se încearcă a se explica diferența dintre Torah - Legea Lui Adonay Elohim prin care se poate identifica tot ce este păcat pe de o parte și legea păcatului din natura noastră decăzută, păcătoasă de la căderea în păcat încoace, pe de altă parte.
”Găsesc de aceea, o Torah care coincide cu conștiința mea care vrea să facă bine în timp ce răul este lângă mine. Fiindcă eu mă bucur în Torah Lui Elohim în omul lăuntric, dar văd o altă lege în mădularele mele, care duce război împotriva Legii (Torah) conștiinței mele și mă face prizonier al legii păcatului care este în mădularele mele.” Romim 7:21-23.


Partea 10 - Torah (Legea) un jug?

”Și acum, de ce-L ispitiți pe Elohim, punând pe gâtul discipolilor un jug pe care nici tații noştri şi nici noi nu l-am putut purta?” Maasey ha'shlichim 15:10.
Când acest verset este abordat corect, cu mentalitate evreiască și în contextul întregului capitol, atunci este clar că shaliach Shimon - Keyfa nu a vorbit despre a ține sau a nu ține Torah/Legea de către credincioșii neevrei. Ci despre faptul că nu poate fi ținută toată dintr-o dată. De aceea s-au stabilit patru lucruri elementare din Torah pentru neevreii întorși la Adonay Elohim, pe care să le țină din start. Pentru că dacă unui om i se prezintă tot ce are de ținut din prima clipă când se întoarce (face tshuvah), pe de o parte nu va putea să țină tot din prima, pe de altă parte s-ar putea să renunțe la a se mai întoarce văzând câte are de ținut. De aceea, s-a adăugat imediat și faptul că după ce se întoarce cineva și ține cele patru lucruri obligatorii din start din Torah, tot ce mai are de ținut din Torah, va afla mergând regulat la sinagogă în Shabat.
Ar fi absurd a susține că un credincios în Adon Yeshua HaMashiach doar atât ar trebui să țină din toată Torah și în rest poate să fure, să ucidă, să nu țină Shabatul și zilele speciale Lui Adonay Elohim, să mănânce orice, să se îmbrace oricum, să țină practici, zile, sărbători păgâne și idolatre... etc. doar pentru că acestea nu sunt ”între cele patru”.
”De aceea, eu sunt de părere să nu-i hărţuim pe aceia dintre naţiuni, care se întorc la Elohim, ci să le trimitem să se separe de necurăţia sacrificiului, şi de adulter, şi de ce-i sugrumat, şi de sânge. Fiindcă încă din generaţiile din vechime, Mosheh are în fiecare localitate oameni care predică în sinagogi, el fiind citit în fiecare Shabat.”
Maasey ha'shlichim 15:19-21.


Partea 11 - Maaserul (zecimea, zeciuiala) în Noul Legământ.

Maaser - zecimea (zeciuiala) este un subiect important referitor la voia Lui Adonay Elohim. Adon Yeshua HaMashiach confirmă valabilitatea ei, iar Torat ha’shlichim - învățătura shlichimilor nu lasă nicio îndoială cu referire la valabilitatea ei în HaBrit HaChadashah - Noul Legământ. Cu toate că în HaBrit HaChadashah vorbim de o preoție diferită și de un Templu al Trupului Său, porunca rămâne valabilă și se aplică așa cum au stabilit shlichimii!
Adonay Elohim spune despre maaser că este al Lui. VaYikra 27:30-32. Cu alte cuvinte, cine nu dă maaser Îl fură pe Adonay Elohim. Oricum, maaserul provine de dinaintea dării Legii (Torah) - B’reshit 14:20. Deci nu poate fi legat de ”valabilitatea Legii - Torah” în HaBrit HaChadashah.
Așadar, acolo unde este menționat maaserul este stabilit și scopul lui în HaBrit HaChadashah:
”Nu știți că cei care slujesc în Templu își primesc hrana de la Templu, iar cei care slujesc la altar își primesc partea de la altar? Tot așa, și Domnul nostru a poruncit ca cei care fac cunoscută Vestea Sa să trăiască de pe urma Veștii Sale.” 1Korintim 9:13-14.


Partea 12 - Semnele care îi însoțesc pe credincioși.

Tot de torat ha’shlichim - învățăturile apostolilor țin și semnele supranaturale stabilite de Însuși Adon Yeshua HaMashiach pentru cei care cred în El, descrise în Markos 16:17-18. 
”De aceea, aceste semne îi vor însoți pe cei care cred: în Numele Meu vor scoate afară shedim, în limbi noi vor vorbi. Și vor apuca șerpi, și dacă va trebui să bea otravă mortală, nu le va face nici un rău, și mâinile și le vor pune pe bolnavi și se vor vindeca.”
În gândirea aramaică acestea înseamnă:
1. Vor scoate demoni din oameni, obiecte și locuri.
2. Vor putea vorbi în limbi ale malachimilor (îngerilor).
3. Vor avea autoritate asupra spiritelor rele / necurate și vor putea să se ”descurce„ cu oamenii ”răi” - falși / malefici.
4. Dacă vor fi otrăviți, nu-i va afecta.
5. Vor vindeca prin atingere, în Numele Lui Adon Yeshua HaMashiach.


Partea 13 - Pardes (Paradis) sau HaShamayim (Cerurile/Rai)?

Adon Yeshua HaMashiach a zis condamnatului de lângă El:
”Amen îți spun: azi vei fi cu Mine în Pardes.” Luka 23:43.
Pardes în aramaică sau Gan Eden în ebraică înseamnă Paradis și împreună cu Gihana sau Gey-Hinnom (gheena) fac parte din Sheol (tărâmul / ”locuința” morților). Pardes NU este același lucru cu HaShamayim (Cerurile)! Termen care s-a tradus prin ”Rai” în creștinism. El nu a fost în ”Rai” în ziua morții Sale, pentru că după înviere afirmă: ”... încă nu M-am suit la Tatăl Meu ...” Yochanan 20:17. La fel și Shaul ha’shaliach vorbește de o răpire în Pardes (Paradis) și nu în HaShamayim (Ceruri – ”Rai”) 2Korintim 12:4. Adon Yeshua HaMashiach  spune înainte de moartea Sa: ”Și dacă Mă duc să vă pregătesc un loc, voi reveni și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” Yochanan 14:3. Aici El vorbește de revenirea Sa, pentru că vine pentru toți credincioșii Lui deodată, nu unul câte unul. Ca atare, până la revenirea Sa credincioșii care vor deceda până atunci Îl așteaptă în Pardes. Shaul ha’shaliach în 1Tesalonikim 4:15-17. confirmă că ”nu o vom lua înaintea lor” și că după revenirea Sa, vom fi ”totdeauna” cu El. Până atunci nici credincioșii care vor fi în viață la revenirea Sa și nici cei decedați, n-au fost ”totdeauna” cu El. Deci, cei decedați nu sunt în HaShamayim (”Rai”), că ar fi fost deja cu El.


Partea 14 - Sfârșitul darurilor spirituale.

”Iubirea niciodată nu va cădea (în sens militar), profețirea însă va înceta și limbile (vorbirea în limbile malachimilor/îngerilor) vor fi amuțite și cunoștința (cuvântul de cunoștință ca dar spiritual) va înceta. Căci cunoaștem puțin din mult (parțial) și profețim puțin din mult (parțial). Dar după ce va veni perfecțiunea, ceea ce este puțin (parțial) va înceta.” 1Korintim 13:8-9.
Acest capitol 13 din scrisoarea 1Korintim vorbește despre starea credinciosului în Adon Yeshua HaMashiach cu referire la darurile spirituale (supranaturale) ale Lui ​Ruach ​ HaKdushah (Spiritul Sfințeniei) și la maturitatea personală. Iar mesajul Lui Adon Yeshua HaMashiach prin Shaul ha’shaliach este despre omul care până la revenirea Lui este imperfect și cunoaște, vede, experimentează (spiritual) parțial.
Atunci însă, când va reveni HaMashiach și credincioșii vor fi transformați, atunci va fi venită perfecțiunea ființelor lor împreună cu Tikun Olam (restaurarea Lumii). Până atunci sunt imperfecți și ca atare, au nevoie de toate darurile spirituale puse la dispoziția credincioșilor în El, pentru zidirea personală și a Comunității Sale.


Partea 15 - Viziunea lui Shimon și alimentația kosher.

”Și el a văzut cerurile deschise şi o îmbrăcăminte legată de cele patru colţuri ca o fâșie de in mare, fiind coborâtă din HaShamayim (Ceruri) pe pământ. În ea erau toate animalele patrupede și târâtoare ale pământului şi păsări ale cerului. Și o voce a venit la el, care a zis: – Shimon, ridică-te, taie şi mănâncă! Și Shimon a zis: – Chas! (”Doamne ferește”) Doamne! Fiindcă niciodată n-am mâncat nimic necurat sau pângărit! A venit la el a doua oară: – Ceea ce Elohim a curăţit, tu nu pângări!” Maasey ha’shlichim 10:11-15.
Această viziune este relatată de două ori în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ). În ambele cazuri spune același lucru și înseamnă același lucru. Iar singura interpretare a viziunii este: Adonay Elohim îi acceptă și pe neevrei dacă se întorc la El prin credința în Fiul Său. Nu există nici o altă interpretare a acestei viziuni, care să implice alimentația! Nici Shimon ha’shaliach și nimeni dintre shlichimi sau primii credincioși evrei nu a interpretat vreodată că această viziune s-ar referi și la mâncare. Și nimeni dintre ei nu s-a apucat să mănânce lucruri necurate și pângărite pe baza acestei viziuni. Adon Yeshua HaMashiach NU a dat niciodată ”dezlegare” la a mânca necurat sau pângărit, de aceea Shimon ha’shaliach afirmă că: ”...niciodată n-am mâncat nimic necurat sau pângărit!”
Dacă Adon Yeshua HaMashiach ar fi permis ca astfel să se încalce Torah (Legea), atunci El ar fi anulat voia Tatălui Său, porunca Lui Adonay Elohim. Acest lucru ar fi fost total absurd! Shimon ha’shaliach și toți ceilalți shlichimi, cu siguranță s-ar fi folosit deja de acest drept încă de pe vremea când erau cu El, dar din ce spune Shimon ha’shaliach reiese că NU este așa, deloc!


Partea 16 - Keyfa la masă cu credincioșii neevrei.

”Însă când Keyfa a venit la Antiochiah, l-am mustrat în față, pentru că s-au poticnit în el.” Galatim 2:11.
Pentru ce anume a fost Keyfa ha’shaliach mustrat și cu ce anume a poticnit? Continuarea textului ne dă răspunsul:
”Fiindcă până când au venit oameni direct de la Yaakov, el mânca cu națiunile. Dar când ei au venit, el însuși s-a retras și s-a separat, fiindcă se temea de cei dintre circumciși. Și ceilalți evrei s-au băgat cu el în asta, așa încât și BarNaba a fost dus de parțialitatea lor”
1. Yaakov ha’shaliach (fratele din mamă a Lui Adon Yeshua HaMashiach) a fost conducătorul primei comunități a evreilor mesianici din lume, în Yerushalayim.
2. ”Cei circumciși” era o denumire a celor care pe lângă Torah țineau și anumite obiceiuri. Conform tradițiilor, evreii n-aveau voie să mănănce la aceeași masă cu neevrei. Atât Keyfa cât și evreii care erau cu el erau circumciși, doar că nu erau dintre cei ”stricți”, așa cum erau cei din Yerushalayim (cei din circumcizie).
Keyfa ha’shaliach nu a fost mustrat pentru că ar fi mâncat ceva care să nu fi fost kasher! Ci pentru că din cauza unui obicei evreiesc a acționat cu ipocrizie. S-a temut de ”cei circumciși” pentru că a încălcat o regulă de a lor, nu și Torah (Legea). S-a conformat unui obicei, tradiții despre care știa că nu mai era valabilă și astfel i-a discriminat pe credincioșii neevrei.
Ar fi fost culmea lipsei de respect, ca niște neevrei care s-au întors la Elohimul lui Israel prin credința într-un Mashiach evreu, să invite un shaliach evreu - pe Keyfa! - și să-i servească lucruri necurate!


Partea 17 - NU a făcut ”toate bucatele curate”!

Ar fi fost absurd ca Adon Yeshua HaMashiach să ”dezlege” (anuleze/modifice) poruncile clare ale Tatălui – Adonay Elohim în legătură cu alimentația, când El Însuși a zis: ”Să nu credeţi că am venit să dezleg Torah (Legea) sau N’viim (Profeții); nu am venit să dezleg, ci să împlinesc.” Mattay 5:17. În anumite traduceri ale Markos 7:19. apare o afirmație adăugată textului, care nu există în original și care de fapt falsifică traducerile Scripturii: ”A zis astfel, făcând toate bucatele curate.” În contextul conflictului cu p’rushimii (fariseii), era vorba de mâncatul cu mâinile nespălate și NU despre a mânca ceva necurat! ”Și soferimii (cărturarii) și p’rushimii (fariseii) L-au întrebat: – De ce discipolii Tăi nu umblă conform tradiţiei bătrânilor, ci fără să-și spele mâinile mănâncă pâine?” Markos 7:5. Este vorba de încălcarea unui obicei - tradiții și nu a Legii (Torah). Când El a spus: ”nu este nimic din afara omului, care intrând în el l-ar pângări...” Markos 7:15. s-a referit în contextul în care noi, evreii nu considerăm ca fiind alimente nimic din ce nu este permis de Adonay Elohim. El nu s-a referit și la ce sunt considerate alimente de către păgâni, altfel ar fi început și o altă discuție atât cu proprii ucenici cât și cu oponenții Săi. Iar Keyfa ha’shaliach nu putea să spună după ani de zile de la acest episod, că:
”niciodată n-am mâncat nimic necurat sau pângărit!” Maasey ha’shlichim 10:14.
Adon Yeshua a zis că alimentele (stabilite de Adonay Elohim ca alimente) sunt ”purificate” (de murdăria de pe mâini) după digestie și nu înainte de a le consuma!


Partea 18 - Creaturi mâncate binecuvântând pe Adonay?

”... interzic căsătoria, şi (impun) abstinenţa de la alimentele pe care Elohim le-a creat pentru a fi întrebuințate și cu mulţumire pentru cei care cred şi cunosc adevărul. Fiindcă orice creatură a Lui Elohim este bună şi nu este nimic ce trebuie respins, dacă este primit cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Elohim şi prin rugăciune.” 1Timoteos 4:3-5.
Anumiți foști credincioși (adică eretici) care s-au îndepărtat de la credință și fiind înșelați de spirite înșelătoare impun doctrine ale shedimilor - demonilor. Una dintre acestea este interdicția de a consuma ce a stabilit Creatorul. În contextul evreiesc al HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) este clar, că este vorba doar de:
1. cărnurile ”întrebuințate și cu mulţumire pentru cei care cred şi cunosc adevărul”, adică de cei care cred și știu ce permite adevărul - Cuvântul (Kitvey HaKodesh - Sfintele Scripturi).
2. ”orice creatură a Lui Elohim...” doar DACĂ este primit ”cu mulţumire... şi prin rugăciune...”
Evreul credincios niciodată nu va spune ”mulțumire” sau ”rugăciune” (Birchot ha’nehenin și Birkat ha’mazon) peste ceva interzis de Adonay Elohim! Deci este vorba numai de cărnuri peste care se pot spune binecuvântările iudaice la adresa Lui Adonay Elohim.
3. cărnurile animalelor declarate curate, sfințite de și în Cuvântul Său - Torah! A rosti binecuvântare (brachah) pentru lucrurile interzise de El în Cuvântul Său este ca și cum I-am mulțumi înainte și după pentru un păcat pe care vrem să-l comitem.
Și omul este o ”creatură a Lui Elohim”, deci poate fi consumat conform interpretării false a acestui verset. Absurd!


Partea 19 - De la care piață puteți mânca orice?

”Tot ce se vinde la piața de carne, să mâncați...” 1Korintim 10:25.
Acest verset vorbește de carnea kasher / kosher, adică curată! În tot capitolul 10 este vorba de carnea animalelor curate sacrificate idolilor. Popoarele din Orientul Mijlociu nu sacrificau animale necurate idolilor. Evreii, de mii de ani și până în zilele noastre au piețele și măcelăriile lor proprii în toată lumea, așa era și în vremea primilor shlichimi. Evreii nu cumpărau niciodată carne de la piața neevreilor, deoarece, chiar dacă tăiau un animal curat, carnea nu e era kasher, pentru că animalul nu era tăiat (în mod) kasher. Ar fi permis Adonay Elohim vreodată consumarea cărnurilor animalelor curate dar sacrificate idolilor? Nicidecum! Mesajul întregului capitol reiese clar din versetul 14: ”De aceea, preaiubiții mei, fugiți de slujirea idolilor!” Iar în versetul 27, care spune: ”Dacă un om dintre necredincioși vă invită şi vreţi să mergeţi, mâncaţi orice vi se pune în față, fără întrebări pentru conştiinţă.” este vorba de ”necredincioși” evrei, pentru că atunci când este vorba de neevrei, acest lucru este specificat în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ).
Dar chiar dacă ar fi fost vorba de necredincioși neevrei, ar fi fost lipsă totală de respect și de bun simț elementar să se servească alimente necurate unor evrei. Deci, nu se pune problema de ceva necurat de la o oarecare piață, ci de ceva curat dar oferit idolilor. Și nici acela nu este permis, altfel se încalcă ce s-a stabilit în restul capitolului și în Maasey ha’shlichim 15:20.


Partea 20 - A împlinit El Torah (Legea) în locul nostru?

”Să nu credeţi că am venit să dezleg Torah (Legea) sau N’viim (Profeții); nu am venit să dezleg, ci să împlinesc.” Mattay 5:17.
De ce a împlinit Adon Yeshua HaMashiach Torah/Legea? Iată cele mai esențiale motive:
1. Pentru că este voia Tatălui - Adonay Elohim.
2. Pentru că dacă ar fi încălcat-o, ar fi fost vinovat de păcat și astfel nu ar mai fi putut realiza răscumpărarea.
3. Pentru a se califica în funcțiile de: HaMashiach (Mesia), HaNavi (Profetul), HaGoel (Răscumpărătorul), HaMoshia (Salvatorul) și Melech Yisrael (Regele lui Israel).
4. Pentru a demonstra că se poate.
5. Pentru a ne da exemplu, a ne arăta cum anume se împlinește... etc. Esența este că NU a împlinit Torah/Legea ”în locul nostru”!
A presupune că a împlinit-o în locul nostru (ca noi să nu mai fie nevoie s-o împlinim), contrazice atât ceea ce a spus, a făcut și a realizat El cât și Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi), care niciunde nu spun și nici nu lasă de înțeles așa ceva. El NU a ținut Torah/Legea în locul nostru! Acest lucru este confirmat concret și în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) în 1Yochanan 2:3-6.


Partea 21 - La masă cu necredincioșii.

”Fiindcă dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, aşezat într-un templu de idoli, nu va fi conștiința lui, care este slabă, întărită să mănânce din cele sacrificate?” 1Korintim 8:10.
În acest pasaj nu se pune problema permiterii consumării alimentelor închinate idolilor, pentru că pasajul nu vorbește despre a mânca ci doar despre a sta la masă! Credincioșii sunt invitați în multe locuri unde se consumă lucruri pe care ei nu le consumă și totuși stau la aceeași masă cu ceilalți dar fără să fumeze, fără să se drogheze și fără să se îmbete. Deci mesajul este că dacă fiind invitați, mergem undeva, să avem grijă ca un alt credincios care ne vede că suntem acolo, să nu creadă că noi am consumat din ceva interzis și astfel să fie încurajat să consume și el/ea din ele.
Interdicția consumării lucrurilor sacrificate idolilor în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) este clară atât în Maasey ha’shlichim (Faptele apostolilor) 15:29; 21:25. cât și în HaHitgalut (Revelația / Apocalipsa) 2:14-20. Ca atare, credincioșii nu consumă nici alimente necurate și nici închinate idolilor! Când este vorba de zei și idoli, lucrurile sunt clare în general. Dar a celebra oameni este tot o formă de idolatrie. În cazul zilelor de naștere, onomastice... etc. de exemplu, tot ce se servește este închinat omului și nu Lui Adonay Elohim. De aceea, cea mai importantă sărbătoare satanistă este ținerea zilei de naștere a omului (pentru că este celebrată creatura în locul Creatorului). Avertismentul din 1Korintim 10:20. este foarte clar și serios!


Partea 22 - A nu fi ”sub Torah (Lege)”.

”Dar dacă sunteți călăuziți de HaRuach (Spiritul), nu sunteți sub Torah (Lege).” Galatim 5:18.
Acest verset și toate versetele care vorbesc despre a fi sau a nu fi ”sub Torah”, nu vorbesc deloc despre faptul că Torah n-ar fi valabilă și nici că n-ar trebui ținută! Ci vorbesc despre modul de raportare și poziția credinciosului față de Torah! Până când cineva nu crede în Adon Yeshua HaMashiach, încearcă să-și asigure, ”cumpere”, ”merite” salvarea / mântuirea prin fapte, prin împlinirea Legii - Torah. Dar atunci, când cineva se întoarce la Adonay Elohim prin credința în Fiul Său, acela beneficiază de ha’brit ha’chadashah (noul legământ) care constă în a faptul, că Torah, fiind spirituală, nu mai este în afara ființei omului, adică ”deasupra” sa. Romim 7:14. Iar el nu mai este ”sub Torah” ci Torah este pusă în inima lui prin HaRuach, prin care s-a născut din nou și prin Care se poate împlini. Yirm'yah 31:33. Deci, credinciosul nu mai este ”sub Torah” ci Torah este în inima lui! A fi sub Torah înseamnă a încerca împlinirea ei prin puterile proprii (în fire) și cu scopul de a fi salvați (mântuiți). Acest lucru este imposibil! Dar a nu fi sub Torah înseamnă a o avea ”în inimă” și a o împlini prin HaRuach, din recunoștință pentru salvarea deja primită prin credința în sacrificiul Său!
Pentru clarificare: Romim 8:4.; Romim 7:12.; 1Timoteos 1:8.; Romim 3:31.


Partea 23 - A mânca sau nu, a ține ziua sau nu?

”Cine se gândește la o zi, pentru Domnul său se gândește. Și oricine nu se gândește la o zi, pentru Domnul său nu se gândește. Cel care mănâncă, pentru Domnul său mănâncă și Lui Elohim Îi mulțumește. Și cel care nu mănâncă, pentru Domnul său nu mănâncă și Îi mulțumește Lui Elohim.” Romim 14:6.
Din contextul întregului capitol din care provine acest verset reiese că este vorba de:
1. A consuma carne sau vegetale și nu despre felul cărnii, adică dacă este - kasher (curat) sau necurat. Ar fi un paradox, nonsens, absurditate să se rostească ”Birkat ha’mazon” - ”mulțumire” Lui Elohim pentru ceva necurat!
2. ”Ziua” despre care este vorba în acest pasaj este o zi de post sau o altă zi asemănătoare la alegere, în care unii mănâncă și carne iar alții doar vegetale.
3. ”Ziua” respectivă NU poate fi Shabatul sau vreo altă zi specială sau de sărbătoare stabilită de Adonay Elohim, pentru că peste tot în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) unde este vorba de Shabat, acolo scrie: Shabat. La fel și în cazul zilelor și sărbătorilor Lui Adonay. Acestea și Shabatul fiind zile atât de importante pentru Adonay Elohim și pentru om, nu s-ar numi niciodată: ”o zi (oarecare)”. Tocmai pentru că ținerea lor și a Shabatului NU este negociabilă! ”Așadar, rămâne ținerea Shabatului pentru poporul Lui Elohim.” Ivrim 4:9.


Partea 24 - Ce este ”fărădelege”?

”Dar oricine face păcat, face fărădelege; pentru că toate păcatele sunt fărădelege.” 1Yochanan 3:4.
Afirmația Scripturii, că ”toate păcatele sunt fărădelege” confirmă din nou valabilitatea Legii - Torah și a poruncilor - mitzvot. Termenul ”fărădelege” înseamnă: un lucru din afara Legii, care nu aparține de Lege, contrar Legii, adică: ”încălcarea Legii” - Torah. Ca atare, dacă Torah nu ar mai fi ”valabilă”, adică în vigoare și nu ar mai trebui ținută, atunci nu mai există nici păcate. Deci toată lumea ar putea să facă orice, oricui și cu oricine, că nimic nu mai este păcat. Dar, dacă există nevoie de iertare, dacă se mai comite păcat, asta înseamnă că și Torah este în vigoare și este valabilă. Altfel, dacă nu mai este în vigoare, nici nu se poate încălca. Atunci, pentru ce ne mai cerem iertare? Nu mai e nevoie. Dacă nu este Lege, nu mai este păcat - fărădelege - încălcarea Legii. Dacă nu mai există păcat, orice facem, nu păcătuim. Deci, nu mai trebuie să ne mai cerem iertare pentru nimic, pentru că nimic nu mai e păcat. Iar dacă sacrificiul Lui Adon Yeshua HaMashiach ar fi anulat valabilitatea Legii - Torah, atunci ce anume mai încălcăm când păcătuim? Clarificarea vine tot de la Yochanan ha’shaliach:
”Și dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice fărădelege. Și dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Său nu este în noi.” 1Yochanan 1:8-10.


Partea 25 - Umbra lucrurilor viitoare.

”Nici un om să nu vă perturbe în legătură cu mâncare și băutură sau cu distingerea Sărbătorilor sau a Lunilor Noi și a Shabatelor. Pentru că acestea sunt umbrele celor ce erau viitor, Trupul de aceea este HaMashiach. ”
Kolosim 2:16-17.
Pasajul vorbește despre mâncare și băutură kasher, despre Sărbătorile Lui Adonay, Rosh Chodesh și Shabate. Pe care este normal că (să) le ținem și să nu ne lăsăm perturbați în ținerea lor de ”nici un om”. Pentru că acestea fiind ”umbrele celor ce erau viitor”, atunci când s-au stabilit de către Adonay Elohim - în ceea ce privește ținerea lor corectă - acum fiind acel viitor, în Trupul Lui HaMashiach se țin în toată valoarea, semnificația și profunzimea lor.
”Și nici un om să nu dorească, prin degradarea minții, spre condamnarea voastră, să vă subjuge la închinare de malachim (îngeri) băgându-se în ceva ce nu vede și îngâmfat fără temei în mintea sa carnală. Și nu se ține de Capul...” Kolosim 2:18-19.
Deci cei care perturbă/judecă au probleme serioase și nu cei care le ținem! ”Dacă deci ați murit față de principiile lumii, de ce sunteți judecați ca și cum ați trăi în lume? Nu atinge, nu gusta, nu prinde... Acestea sunt lucruri care trebuie distruse și sunt porunci și învățături ale fiilor oamenilor.”
Kolosim 2:20-22.
Aici este vorba de obiceiurile, tradițiile și sărbătorile păgâne cu care s-a înlocuit împlinirea în HaMashiach a ”umbrelor”. Pentru că Sărbătorile, Lunile Noi, Shabatele, alimentația kasher NU sunt nici principii ale lumii și nici porunci ale fiilor oamenilor ci ale Lui Adonay!


Partea 26 - legea poruncilor (omenești).

”Și dușmănia, prin carnea Sa și legea poruncilor prin Poruncile Sale le-a desființat, ca cei doi să fie creați în El Însuși - un om nou, și a făcut pace. ” Efesim 2:15. Aici este vorba de două seturi de porunci și legi. În iudaismul ortodox, pe lângă Torah - Legea scrisă sau Scriptura există și o ”torah orală”. Ea cuprinde tradiții, obiceiuri și interpretări rabinice la Torah scrisă. Ei spun, că acolo unde torah orală contrazice Torah scrisă, trebuie urmată torah orală. Această torah/lege orală cu poruncile ei omenești a mustrat-o Adon Yeshua HaMashiach de fiecare dată, când îi mustra pe cei religioși. Ei au desființat chiar și Torah scrisă prin ele și au pus ”poveri grele și dificil de dus pe umerii oamenilor”. Markos 7:13. Mattay 23:4. Una din aceste legi/porunci era și interdicția unui evreu de a se așeza la aceeași masa cu neevrei. Poruncă pentru care Keyfa ha’shaliach a avut probleme. Iudaismul rabinic/mozaic susține: ”Mosheh a primit Torah pe Muntele Sinay și i-a dat-o lui Yehoshua... Profeții au dat-o mai departe bărbaților Marii Adunări. Ei au spus trei lucruri: Fii atent la judecată. Fă-ți mulți discipoli. Fă un gard în jur la Torah.” Mishnah, Pirkey avot 1:1. Acel gard, zid cu care au împrejmuit Torah și poruncile ei este torah orală - tradițiile, obiceiurile și interpretările omenești. Despre acest gard - zid este vorba în Efesim 2:14. Însă El, prin Torah Sa - Scriptura, prin trupul Său a desființat dușmănia promovată de legea poruncilor omenești! Nu putea să desființeze Torah Sa proprie, tot prin Torah Sa!!!


Partea 27 - Adon Yeshua HaMashiach sfârșitul Legii?

”De aceea, sfârșitul Legii (Torah) este HaMashiach pentru îndreptățire, pentru toți cei care cred.” Romim 10:4. Cuvântul aramaic sacheh folosit în acest verset și tradus ca ”sfârșit” nu înseamnă strict terminarea sau încheierea unui lucru sau a unui proces. Înseamnă și ”sumă”, ”scop”, ”țintă”... Deci, este ca ”sfârșitul” unei ecuații. O ecuație este egală cu suma de la ”sfârșitul” ei, cu rezultatul calculului. Iar suma este egală cu ecuația (între ele fiind semnul egal). Ca atare, ele nu se desființează una pe alta ci aparțin una de alta, se completează una pe alta, ambele fiind parte a aceleiași ecuații. Ceea ce contextul textului citat vrea să ne spună este, că de vreme ce ”ecuația” era mult prea complicată pentru a o ”rezolva”, adică a ne îndreptăți prin fapte (poruncile fiind elementele ”ecuației”), suma ei este ”rezultatul”, adică Adon Yeshua HaMashiach. El ne dă această ”rezolvare” - îndreptățirea prin credință. Așadar, El nu a desființat ”Ecuația” – Torah (Legea) ci a făcut-o accesibilă și posibil de ținut! El este atât ”rezultatul” cât și ”rezolvarea” ecuației. Ecuația (Torah) fără rezultat este incompletă, fără soluție, nerezolvată. Iar rezultatul fără ecuație este doar o cifră fără bază, fără temelie, fără sens. Acum însă, avem acces atât la ”rezolvare” cât și la ”rezultat” și putem să rezolvăm ecuația și noi, după modelul dat de Cel Care a dat Ecuația, Care este și Rezolvarea și Care este și Rezultatul!


Partea 28 - Sămânța lui Avraham și Israelul Lui Elohim.

”Fiindcă voi toţi sunteţi fii ai Lui Elohim, prin credinţa Lui Yeshua HaMashiach. Pentru că, aceia care au fost cufundaţi în HaMashiach, L-au îmbrăcat pe HaMashiach. Nu este nici evreu, nici arameu, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în Yeshua HaMashiach. Iar dacă voi sunteţi ai Lui HaMashiach, atunci sunteţi sămânţa lui Avraham şi moştenitori conform promisiunii.” Galatim 3:26-29.
În acest pasaj nu este vorba de faptul că cei care au devenit credincioși în Adon Yeshua HaMashiach și erau fizic evrei, neevrei, bărbați sau femei... etc. nu ar mai fi ce au fost. Ar fi absurd. Pentru că așa cum bărbatul ramâne bărbat, femeia femeie, sclavul sclav... etc. după tvilah, tot așa și evreul rămâne evreu iar neevreul neevreu. Aici este vorba că din punct de vedere al salvării nu contează aceste lucruri (apartenența) pentru că oricine poate fi salvat dacă: crede și se cufundă. Iar a fi sămânța lui Avraham nu face pe nimeni evreu fizic pentru că numai descendenții lui Avraham prin Yitzchak și prin Yaakov sunt evrei. Iar evreu sau Israel spiritual NU există în Scripturi. ”Sămânță” a lui Avraham sunt și arabii, edomiții... etc. și nu sunt nici evrei, nici Israel – nici fizic și nici spiritual. Adonay Elohim i-a promis lui Avraham urmași cât stelele pe cer, dar nu a zis niciodată că aceștia vor fi toți evrei! Versetul următor vorbește întâi despre neevreii credincioși și apoi despre evreii mesianici: ”Pace şi îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă şi peste Israelul Lui Elohim!” Galatim 6:16. Accentul este pe ”și peste Israelul Lui Elohim”, adică nu este vorba de același lucru, de aceeași categorie. Nu spune că ”cei care trăiesc după această poruncă ”sunt” Israelul Lui Elohim”! Deloc!


Partea 29 - Unitatea între credincioșii evrei și neevrei: etnică sau spirituală?

Iată traducerea din aramaică a unui pasaj din HaBrit HaChadashah, care fiind tradus greșit din originalul aramaic în greacă și din greacă în toate edițiile în celelalte limbi, este perceput și folosit pentru a susține ideea falsă conform căreia neevreul devine evreu prin credința în Adon Yeshua HaMashiach. Așa ceva nici nu apare și nici nu reiese din Scriptură! ”Din acest motiv, gândiți-vă bine, că voi neevreii, de la început ați fost carnali și erați chemați necircumcizie de către ce se cheamă circumcizie și este o lucrare a mâinilor în carne. Și voi, la acea vreme erați fără HaMashiach și erați străini de obiceiurile Israelului, și străini de Legământul promisiunii, erați fără speranță și fără Elohim în lume. Dar acum, sunteți în HaMashiach Yeshua, voi, pe când erați departe de la început, v-ați apropiat prin sângele Lui HaMashiach. Fiindcă El este pacea noastră, El Care a făcut din cei doi una și a distrus zidul din mijloc. Și dușmănia, prin carnea Sa și legea poruncilor prin Poruncile Sale le-a desființat, ca cei doi să fie creați în El Însuși - un om nou, și a făcut pace. Și i-a reconciliat pe cei doi într-un Trup cu Elohim și prin crucificarea Sa a ucis ura. Și a venit vestind pace vouă celor de departe și celor de aproape. Fiindcă prin El am avut acces ambii, într-un Spirit la Tatăl. De aceea, voi nu mai sunteți străini, nici migranți, ci fii ai orașului Celui Sfânt, și fii ai Casei Lui Elohim.” Efesim 2:11-19. Ca atare: 1. Neevreii NU devin evrei ”înlocuind” evreii născuți evrei! 2. Neevreii NU devin ”evrei spirituali” pe lângă sau adăugați la evreii născuți evrei! Aceste concepte sunt total false. Unitatea s-a realizat la nivel spiritual și nu etnic. Important este, că accesul la Tatăl este posibil pentru ambii.


Partea 30 - Există ierarhie în Comunitatea, Trupul Lui Adon Yeshua HaMashiach!

Sistemul ierarhic sau funcțiile de conducere majore ale Comunității Sale au fost stabilite de Adonay Elohim prin Fiul Său Adon Yeshua HaMashiach și sunt descrise clar în două locuri, în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi). Aceste funcții, încă de la început au fost date evreilor mesianici.
”Fiindcă Elohim a stabilit în Comunitatea Sa, în primul rând shlichim (apostoli/emisari), după ei n’viim (profeți), după ei morim (învățători)...” 1Korintim 12:28.
”Și El a dat pe unii shlichim (apostoli/emisari), și pe unii n’viim (profeți), și pe unii m’vasrim (vestitori/”evangheliști”) și pe unii roim (păstori) și pe unii morim (învățători).”  Efesim 4:11.
Adon Yeshua HaMashiach este ”Capul” Comunității și în acest context, acestea sunt funcțiile prin care El Își conduce și Își administrează Comunitatea.
”Și voi sunteți construiți pe temelia shlichimilor și n’viimilor, și El este Capul colțului clădirii - Yeshua HaMashiach.” Efesim 2:20.
Ca să fie scripturală și să poată funcționa corect, părtășia cu El, a celor din Trupul Său, trebuie să treacă prin shlichimii evrei!
“Noi vă vestim vouă pe Acela Care a fost de la început, Acela pe Care L-am auzit și văzut cu ochii, L-am văzut și atins cu mâinile. Acela este Cuvântul vieții. Și viața ni s-a revelat, și L-am văzut și-L mărturisim, și vă vestim vouă viața veșnică care a fost la Tatăl și ni s-a revelat nouă. Și pe Acela pe Care L-am văzut și auzit vi-L mărturisim vouă ca să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Yeshua HaMashiach.” 1Yochanan 1:1-3.


Partea 31 - Reapariția evreilor și shlichimilor evrei.

“Fiindcă dacă respingerea lor a fost reconcilierea pentru lume, cu cât mai mult va fi întoarcerea lor, decât viaţă din morţi?!” Romim 11:15.
Una din cele mai mari minuni ale vremurilor noastre și care dovedesc că Adon Yeshua HaMashiach este Fiul Lui Elohim și că Noul Legământ este adevărat este reapariția evreilor care cred în El în context evreiesc, păstrându-și identitatea evreiască, adică evreii mesianici. Un singur lucru poate fi o minune și mai mare decât aceasta și anume: reapariția shlichimilor (apostolilor) evrei! Fiindcă de aproape două milenii n-au mai existat shlichimi evrei în Comunitatea Sa.
”De aceea, Elohim a stabilit în Comunitatea Sa, întâi shlichimi...” 1Korintim 12:28. ”El a dat pe cei care sunt shlichimi...” Efesim 4:11. După învierea Sa, Adon Yeshua HaMashiach le-a zis shlichimilor Săi: ”Și voi Îmi veţi fi martori... până la marginile pământului.” Maasey ha’shlichim 1:8.
Acest lucru nu s-a realizat atunci și această profeție nu s-a împlinit atunci cu primii shlichimi evrei. Însă, se va împlini de acum încolo, cu shlichimii evrei de acum. El va reveni după o ”mireasă” perfectă, care poate fi perfectă doar dacă și după ce și acest aspect al reapariției shlichimilor evrei a fost restaurat și Comunitatea Sa funcționează așa cum a stabilit El. Doctrinele și practicile fiind stabilite prin shlichimii evrei în ”Trup”.


Partea 32 - Profeții de dinaintea și profeții de după Yochanan ha'matbil.

”Toți N’viimii (Profeții) și Torah (Legea) au profețit până la Yochanan.” Mattay 11:13.
Faptul că profeții din Torah și N’viim (Cărțile Profeților) au profețit până la Yochanan ha’matbil (cufundătorul) înseamnă că profeții ale căror profeții au fost incluse în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) au profețit în mod practic până la Yochanan. Cu toate că o mare parte din ele se vor împlini după revenirea Lui Adon Yeshua HaMashiach asta nu înseamnă că profețiile lor nu trec dincolo de acea perioadă, ci că nu vor mai fi profeți care să profețească așa ca înainte, din categoria celor din Tanach. Adică, după apariția lui Yochanan ha’matbil nu vor mai apărea profeți ale căror profeții să fie incluse în Scripturi. Profeți și profeții vor mai fi, așa cum afirmă și HaBrit HaChadashah (Noul Legământ), dar acestea nu vor intra în categoria profețiilor de dinainte. Fiindcă după Yochanan ha’matbil a sosit deja HaNavi - Profetul (cel promis) - Adon Yeshua HaMashiach! Și cu toate că, HaHitgalut (Revelația) este o carte profetică, ea nu este a unui profet anume ci revelația Lui Adon Yeshua HaMashiach - Profetul despre care a scris Mosheh:
”Un Profet din mijlocul vostru, dintre frații voștri, ca mine va ridica pentru voi Adonay Elohimul vostru, de El să ascultați!” D’varim 18:15.
Profeții pe termen lung există și în scrisorile shlichimilor, dar acestea nu au fost date prin profeți din categoria celor de dinainte, ci de shlichimi. Iar versetul nu vorbește de valabilitatea Legii/Torah ci de profeți și profeții!


Partea 33 - Femeia în Comunitate.

În Iudaism există principiul: nachat ruach - calmul / liniștea spiritului atunci când vine vorba de a-L sluji și de a împlini anumite mitzvot (porunci) de către femei. Majoritatea poruncilor fiind destinate ”fiilor lui Israel”, în Iudaism s-a hotărât, că femeile sunt absolvite de ținerea poruncilor pozitive (să faci...) și legate de timp (Shabat, sărbători...). Dar având în vedere dorința femeilor de a fi active în avodat ha’kodesh (serviciul divin), s-a stabilit că și ele se pot implica, dar cu condiția atitudinii potrivite (nachat ruach). În HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) și în contextul faptului, că multe evreice erau prea ”extrovertite”, Adonay Elohim prin shlichimii evrei a stabilit păstrarea acestor condiții (1Timoteos 2:10.) dar cu anumite completări, adăugând condiția subordonării față de o conducere bărbătească. De aceea au scris:
”Pentru că nu permit femeii să înveţe (dea lecții), nici să se impună peste bărbat, ci să fie în liniște.”
1Timoteos 2:12.
adică să nu întrerupă o întrunire sau pe bărbați.
Iar versetul: ”Femeile voastre să fie în liniște în congregații, pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie în subordonare, aşa cum spune Torah. Și dacă doresc să învețe orice, să-şi întrebe soţii acasă, pentru că este o ruşine ca femeile să vorbească în congregație.” 1Korintim 14:34-35. se referă la a nu vorbi neîntrebate, la a nu-și manifesta public dezacordul, neînțelegerea și NU la a nu se ruga, profeți, îndemna, a spune măturii... etc. sau la a nu învăța pe alții. Ci la a le face, dar în condițiile stabilite și cu atitudinea corectă!


Partea 34 - Credința este moartă fără fapte.

HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) afirmă clar că salvarea omului este personală și că viața veșnică se dobândește doar prin credință. Credință în Adonay Elohim și în Fiul Său. Fără fapte, merite, funcții, poziții, origine etnică, socială sau apartenență religioasă... etc.
”Fiindcă prin favoarea Sa suntem salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu este de la voi, ci este darul Lui Elohim; nu prin fapte, ca nici un om să nu se glorifice.” Efesim 2:8-9.
Totuși, vedem că, dacă nu sunt fapte care împlinesc Torah (Legea) Sa, poruncile, îndemnurile sau călăuzirea Sa în ascultare (HaHitgalut 14:12. ”... păzesc poruncile Lui Elohim şi credinţa Lui Yeshua.”), atunci acea credință este moartă.
”Aşa cum trupul fără spirit este mort, la fel şi credinţa fără fapte este moartă.” Yaakov 2:26.
Ce înseamnă asta? Nimic altceva decât că pentru a fi salvați nu trebuie altceva si nici nu se acceptă altceva decât credință. Iar după ce credem, facem voia Sa – Torah (Legea), mitzvot (poruncile) pentru că am fost salvați, nu ca să fim salvați! Orice adăugire la acest adevăr absolut este erezie. Cu toate acestea, textele grecești, fiind doar traduceri eronate ale originalelor aramaice, vorbesc de (cel puțin) încă o condiție a salvării în cazul femeilor: ”Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.” așa scrie în 1Timoteos 2:15. tradus din greacă. Dar în textul aramaic scrie:
”Dar ea trăiește prin copiii ei, dacă ei continuă în credință, în iubire și în sfințire, și în modestie.” !!!


Partea 35 - Torah (Legea) și poruncile Lui Adon Yeshua HaMashiach.

”... ucenicizați toate popoarele... și învățați-le să țină tot ce v-am poruncit...” Mattay 28:16-20. “Vă dau o poruncă nouă...” Yochanan 13:34. ”... veți păzi poruncile Mele...” Yochanan 14:15. ”Dacă păziţi poruncile Mele... aşa cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu...” Yochanan 15:10. Bazat pe astfel de versete și pe cele de genul: ”ați auzit că s-a spus... dar Eu vă spun: ...” foarte mulți neevrei au ajuns la interpretarea falsă, că Adon Yeshua HaMashiach ar avea alte porunci decât cele din Torah (Lege) și că ale Sale ar anula sau ar desființa pe cele date de Adonay.
El, Care a spus că a venit să împlinească, nu să anuleze Torah și mitzvot, este imposibil să se fi contrazis pe Sine și pe Tatăl, despre Care a spus că: ”Fiul nu poate face nimic de la Sine...” Yochanan 5:19. și că: ”...suntem una.”, ”...nu am venit să fac voia Mea...” ... etc. Sau, Tatăl Și-a desființat propria voință? Absurd!!!
Ceea ce s-a făcut de fapt, este o aprofundare, o ”agravare” a poruncilor, cu anumite modificări ÎN Lege și nu a Legii... ”Dar așa cum a fost o schimbare în preoție, la fel a avut loc o modificare în Torah (Lege).” Ivrim 7:12.
Torah / Legea Lui Adonay Elohim și mitzvot / poruncile Sale NU au fost nici anulate, nici desființate și nici înlocuite, nici de El și nici de Fiul Său! De aceea scrie în atâtea locuri în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) de ținerea poruncilor Lui Elohim și de credința Lui Yeshua (HaHitgalut 14:12.), care le-a ținut și El, dându-ne exemplu. Tot ce este poruncit în Noul Legământ este o actualizare a celor din Primul Legământ! Când se modifică, abrogă sau se introduce o lege în legile unui stat, asta nu înseamnă că s-a desființat toată legislația. La fel și în cazul Constituției, nu înseamnă că s-a desființat Constituția dacă s-a modificat, scos sau adăugat ceva.


Partea 36 - ”sinagoga lui Satan”

Termenul ”sinagoga lui satan” din HaHitgalut 3:9. este o traducere eronată (după cum pare, intenționat) în ”Noul Testament” grecesc și așa s-a tradus și în celelalte limbi. Această expresie a alimentat și a contribuit la antisemitismul creștin și secular care a dus la prigoane, discriminări, deposedări, crime, exterminări și pogroame împotriva poporului evreu, de mii de ani până în prezent. Termenul ”sinagogă” derivă din cuvântul grecesc pentru casele de rugăciune, studiu și serviciu religios al evreilor.
În limba ebraică, acestea nu se numesc sinagogi, pentru că acesta este un termen grecesc al originalului ebraic. În ebraică ele se numesc: Beyt kneset - Casă de întrunire. Iar în Noul Legământ original, aramaic apare: beyt knushta pentru sinagogă și înseamnă același lucru ca în ebraică.
Însă, congregația evreilor mesianici care s-a tradus prin ”ekklesia” în greacă și din greacă prin ”biserică”, în aramaică este ”edta” care este corespondentul lui ”k’hilah” sau ”edah” în ebraică. Deci termenul ”knushta”, în acest context nu se referă la o congregație, comunitate sau o sinagogă a evreilor mesianici sau mozaici, ci la o ”adunare” de neevrei care se dau evrei și mesianici.
Atenție deci, la traducerile false dar și la cei care se declară a fi evrei sau mesianici, dar nu sunt...
”Iată, voi da din adunarea lui Satan - care spun că sunt evrei, dar nu sunt, ci mint - iată, îi voi face să vină şi să se prosterneze la picioarele tale...”
NU există așa ceva ca ”sinagogă a lui satan” și în care să se închine evrei și nici ”greaca originală”!


Partea 37 - ”trinitate”

”... în Numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului sfințeniei...” Mattay 28:18. este singurul pasaj în care apare această formulă în originalul aramaic și nu se referă la o ”Sfântă Treime”.
Doctrina Trinității (Trinitate, Sfântă Treime) NU apare deloc în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi). Nu este nici menționat, nici stabilit sau formulat și nici propovăduit de vreun shaliach (apostol) evreu sau credincios mesianic al vremii, vorbim de dinaintea separării credincioșilor neevrei de evreii mesianici și a formării creștinismului. Printre multele probleme pe care le ridică această doctrină este și faptul, că: într-o trinitate de genul ”trei persoane = un singur D-zeu” se presupun următoarele condiții:
A) toate cele trei ”persoane” ar trebui să aibă nume, dar Rucha D’Kudsha (Spiritul sfințeniei) nu are nume și nu este un nume. Conform Scripturii, acesta este Adonay Elohim Însuși. Este ”Spiritul Tatălui” și nu o altă persoană - 2Korintim 3:17.
B) Dacă ar fi ”un D-zeu” ar trebui să fie coexistenți, dar Fiul a ”apărut” după și de la Tatăl. Și coegali - fără o ierarhie între Ei, însă aceasta este clar exprimată în tot Noul Legământ.
C) Dacă sunt trei persoane distincte și cu identități diferite și fiecare dintre ei este un ”D-zeu”, atunci avem de a face cu politeism nu cu monoteism.
Adon Yeshua HaMashiach a accentuat tot timpul poziția Sa ierarhică față de Adonay Elohim, nu a spus niciodată că El ar fi unul și același cu El și/sau cu Spiritul sfințeniei.
Ei ”sunt una” în sensul unei unități perfecte și nu ca ”aceeași persoană”.


Partea 38 - Shaul a propovăduit lepădarea de Torah (Lege)?

”...Vezi, fratele nostru, câte zeci de mii sunt în Y’hudah (Iudeea) care au crezut şi toţi sunt zeloși pentru Torah (Lege)! Dar li s-a spus despre tine că-i înveţi pe toţi evreii dintre națiuni să se lepede de Mosheh, că le zici să nu-şi circumcidă copiii şi să nu mai umble în conformitate cu Torah.” Maasey ha’shlichim 21:20-21.
Shaul, un shaliach, un apostol evreu, care a spus că: ”...tot ce nu este din credință (convingere) este păcat.” Romim 14:23. și ”urmați-mă...” Filipim 3:17. 1Korintim 4:16; 11:1. și care a știut că cei întorși dintre neevrei, întâi vor trebui să țină patru lucruri elementare, apoi să umble la sinagogă în Shabat, să asculte pe și de Torah lui Mosheh (Maasey 15:20-21.) putea să înșele și să mintă pe ceilalți shlichimi, evreii mesianici, pe evreii mozaici dar și pe neevrei, pretinzând doar că ține Torah (Legea) lui Mosheh? E posibil ca un shaliach, evreu mesianic, un model pentru toți credincioșii, să facă juruințe conform Legii, să plătească să se facă ritualuri, sacrificii pentru el și pentru ceilalți evrei mesianici la Templu, să fi făcut toate acestea doar de formă, doar din cauza oamenilor, înșelând și mințind pe toți? Absurd!!! Iată ce-i spun ceilalți lideri evrei mesianici:
”...avem patru bărbați (evrei mesianici) care au făcut jurământ să se curețe, ia-i și du-te curățește-te cu ei cheltuind pentru ei raderea capului și va fi știut de toți că ce s-a spus despre tine este fals, şi că tu, Torah (Legea) o împlineşti și o ții.” Maasey ha'shlichim 21:24.
El, când a spus să-l urmăm pe el, care ținea Torah, s-a referit la toți credincioșii!


Partea 39 - Primul legământ învechit?

”Prin faptul că a spus ”nou”, pe primul l-a făcut vechi, ceea ce s-a învechit și este vechi este aproape de descompunere.” Ivrim 8:13.
Este vorba de legămintele Lui Adonay Elohim: de ”primul legământ” (Ivrim 8:7; 9:1-15-18.) și de ”noul legământ” (Yirm’yah 31:31-33.) referitor la Torah/Lege. Iar ceea ce ne comunică, este faptul că doar legămintele au fost înlocuite sau înnoite nu și obiectul legămintelor!
Obiectul legămintelor fiind Torah/Legea și poruncile ei. Un legământ este un contract. Atunci când se face o înțelegere asupra anumitor mărfuri sau servicii există o parte care furnizează sau prestează și o parte care beneficiază. În cazul în care marfa sau serviciile nu pot fi livrate sau prestate în modul în care s-a stabilit în contract se face un act adițional la contract sau după caz, un nou contract. Însă obiectul contractului (marfa sau serviciile) rămân aceleași! Doar modul de livrare sau prestare se modifică. În cazul legămintelor, s-a modificat modul de ”instalare” nu și conținutul.
Din modul de a fi impus de Adonay Elohim pe table de piatră și apoi autoimpus de către om, din exterior și în fire, în a fi pus (instalat) în inimă și împlinit prin puterea Spiritului. Prin care Torah a fost scrisă în inima credinciosului în Adon Yeshua HaMashiach.
Dacă HaMashiach este Cuvântul Lui Adonay Elohim conform Scripturilor (și este!), atunci El este și Torah! Iar prin credința în El din inimă și primindu-L în inimă, împreună cu salvarea, răscumpărarea ajunge și Torah (Legea) în inima credinciosului (Efesim 3:17.)


Partea 40 - Întoarcere sau pocăință?

Adon Yeshua HaMashiach a zis: ”- Shuvu (întoarceți-vă)!” Acest termen ebraic, care a fost tradus cel mai des prin ”pocăiți-vă” și care astfel și-a pierdut semnificația originală înseamnă: a se întoarce. Conceptul iudaic de a se întoarce la Adonay Elohim se numește tshuvah (întoarcere) până în ziua de azi. A se căi, pocăi, converti pot și au diferite conotații în funcție de confesiunea care le folosește, fără prea multă legătură cu semnificația dată de Adonay Elohim și de Adon Yeshua HaMashiach.
Într-un context neevreiesc în care nu se cunoaște semnificația originală și scripturală a termenului, nu se știe exact cum, de la ce și la Cine sau la ce anume să se întoarcă, doar aproximativ, vag. Astfel s-a pierdut sensul adevărat și s-a ajuns la concepte false. Sensul real a fost clar definit și repetat de către Adonay Elohim iar mai apoi de Adon Yeshua HaMashiach. El se referă la porunca de a se întoarce. Adică, a se întoarce la Adonay și la Torah (Legea) Sa. Dacă Torah n-ar fi validă cum susțin mulți în mod fals, atunci la ce să se mai întoarcă omul? Scriptura declară:
”Și a mărturisit Adonay împotriva lui  Israel şi Yehudah prin toţi profeţii Săi şi prin toţi văzătorii, zicându-le: „Shuvu (întoarceţi-vă) de la căile voastre rele şi păziţi poruncile şi hotărârile Mele, potrivit cu toată Torah pe care am poruncit-o taților voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei, profeţii!”” 2M’lachim 17:13.
Porunca este dată în primul rând evreilor să se întoarcă la Torah, iar neevreilor la Adonay Elohim și la Torah.


Partea 41 - Femeile și învelirea capului.

Există un pasaj despre învelirea capului femeilor în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) care este înțeles, interpretat și practicat în diferite moduri în creștinism. Iată înțelesul și practica corectă - evreiască mesianică al acestei porunci. Shaul ha’shaliach afirmă:
“Și orice femeie care se roagă sau profeţeşte având capul descoperit îşi necinsteşte capul ei...” 1Korintim 11:5.
De aici reiese, că femeile credincioase în Adon Yeshua HaMashiach nu trebuie să poarte încontinuu, peste tot și toată ziua, capul învelit. Ci doar atunci când se roagă sau profețesc, respectiv când alții se roagă sau profețesc. Contextul întregului capitol se referă la rugăciunea publică de la o întrunire publică, într-o locație de închinare publică, la un serviciu divin public. Ca atare, când femeia se roagă pe drum, la lucru, în timp ce este preocupată de treburile zilnice, nu trebuie să fie învelită. Doar la momentele specifice de rugăciune și la o întrunire publică. Acest lucru confirmă și următorul verset:
“De aceea, femeia este datoare să aibă autoritate peste capul ei, din cauza malachimilor (îngerilor).”
1Korintim 11:10.
Versetul nu vorbește de ”îngerul păzitor” al persoanei, care o însoțește pretutindeni, ci de malachul (îngerul) Congregației locale. La fel ca în HaHitgalut (Apocalipsa) capitolele 2 și 3 unde este vorba de faptul că fiecare Congregație are un malach (înger) suprem - responsabil. La serviciile publice, femeile pun mitpachat (învelitoare) pe timpul cât ține rugăciunea sau profețirea.


Partea 42 - Bărbații și ”capul învelit”.

Atunci, când Scripturile evreiești sunt interpretate cu o gândire neevreiască, într-un context neevreiesc se ajunge la doctrine anti-evreiești. Iată un nou exemplu:
“Orice bărbat care se roagă sau profeţeşte în timp ce are capul învelit îşi necinsteşte Capul.” 1Korintim 11:4. Poporul evreu, fiind un popor de preoți (Sh’mot 19:6.), datorită acestui lucru poartă kipah. Kipah care a devenit un simbol al identității și apartenenței etnice, este varianta simbolică a ”turbanului” purtat de preoții evrei. La fel ca în profeția despre Adon Yeshua HaMashiach, din Z’charyah 3:1-5. Kipah fiind de dimensiuni mici și fiind doar ”pe cap” nu învelește capul (la fel cum un prosop nu învelește și nu acoperă o mașină). Deci, în verset NU este vorba de kipah. Versetul vorbește de practica învelirii capului cu talitul. Procedeu, în care fața nu se vede de către ceilalți credincioși. La fel cum Mosheh și-a învelit capul și fața când radia gloria Lui Adonay Elohim de pe fața sa (Sh’mot 34:28-35.).
HaBrit HaChadashah (Noul legământ) vorbește de faptul că HaMashiach este Capul și gloria bărbatului. Pe care parte a capului unui om se vede gloria Lui HaMashiach după ce se întoarce, se naște din nou? Pe creștetul capului? În zona cefei? Nu, ci pe față! Deci, versetul vorbește de interdicția de a acoperi fața cu talitul în timpul rugăciunii sau profețirii în public. Iar afirmația: ”în timp ce are capul învelit”, înseamnă, că în restul serviciului divin, capul poate fi învelit cu talitul, conform ”tradiției” (1Korintim 11:2.).
Și nu în ultimul rând, kipah este un accesoriu religios, specific poporului și crezului evreiesc / iudaic. Este o chestiune de identitate etnică și de crez. Datorită Kitvey HaKodesh / Sfintelor Scripturi în care Adonay Elohim - Creatorul numește evreii ”împărăție de preoți” atât în Primul cât și în Noul legământ. Iar semnul la nivel național a acestei preoții este kipah, care este varianta mică a mitrei / turbanului preoților leviți. Neevreii nu trebuie să poarte în general (peste tot, în viața de zi cu zi), chiar este contraindicat pentru a evita confuziile și falsurile. Dar în nicio sinagogă din lume nu se intră cu capul dezvelit! Acolo nici neevreii nu intră fără ceva pus pe cap. La fel și în sinagogile evreilor mesianici.

Partea 43 - ”Ziua Domnului”

“Pentru că nu ați fost lipsiți de niciun dar, dar așteptați revelarea Domnului nostru Yeshua HaMashiach. Fiindcă El vă va confirma, la urmă, (și) veți fi fără vină în ziua Domnului nostru Yeshua HaMashiach” 1Korintim 1:7-8.
Mulți au căzut în capcana conceptului ajuns doctrină în timp, despre expresia ”Ziua Domnului”. Conceptul creștin, înrădăcinat la nivel general este că ”Ziua Domnului” este ziua de Duminică. Când s-a lansat acest concept, care în timp s-a înrădăcinat în gândirea majorității credincioșilor neevrei, se baza pe ”Ziua Domnului Yeshua” din HaBrit HaChadashah - Noul Legământ. Argumentul principal este că El a înviat în prima zi a săptămânii. El nu a spus niciunde ca ziua învierii să înlocuiască Shabatul ca zi de odihnă și de închinare și de slujire divină!
În anumite pasaje într-adevăr se face referire la Ziua Lui Adon Yeshua, dar este vorba de revenirea Sa, nu de o zi din săptămână.
Alții, care au redescoperit că Shabatul a rămas valabil pentru toți credincioșii - evrei și neevrei, au zis că este Shabatul. Conform Kitvey HaKodesh - Sfintele Scripturi, avem Ziua Lui Adon Yeshua și Ziua Lui Adonay iar acestea nu sunt o zi din săptămână, nici Shabatul și nici Duminica, ci o zi a judecății.
”Ziua Lui Adonay va veni ca un hoț, în care HaShamayim (Cerurile) vor dispărea subit, dar elementele fiind aprinse vor fi distruse și Pământul și lucrările care sunt în el vor fi descoperite.” 2 Keyfa 3:10.
Iată câteva citate din Tanach: Yoel 2:11-31; 3:14. Amos 5:18-20.


Partea 44 - ”poveștile” evreiești și Scripturile.

“... și să nu se ”arunce” în povești evreiești și în poruncile oamenilor care urăsc adevărul.” Titos 1:14.
În primul rând, trebuie înțeles, că în cultura și religia iudaică ca în oricare altă cultură sau religie sunt o sumedenie de povești (fabule, basme, mituri, întâmplări), unele inventate iar altele întâmplări reale. Cu toate acestea, unele au de a face cu Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) sau cu adevărul, altele nu și de multe ori, chiar dacă au o învățătură, morală constructivă, contravin de fapt Sfintelor Scripturi în sine. Vorbim de Talmud, Zohar, Kabalah și de învățături și istorisiri sau legende rabinice, chasidice... etc. Citatul de mai sus NU se referă deloc la ce este scris în Kitvey HaKodesh! ”Poveștile” și ”poruncile oamenilor” NU sunt poruncile Lui Adonay Elohim sau ale Lui Adon Yeshua HaMashiach. Acest lucru dovedește și avertismentul, porunca dată de Shaul, un shaliach (apostol) evreu, în acest context:
“... și să nu dea atenție la fabule și la evidențe de genealogii nesfârșite. Aceste lucruri produc tot mai multe dispute și nu zidirea în credința Lui Elohim.” 1Timoteos 1:4.
În al doilea rând, există percepția falsă că este vorba de tot ce este evreiesc în Kitvey HaKodesh. Această percepție, pe lângă că este falsă este și periculoasă pentru că provoacă, stârnește și întreține o atitudine, antievreiască și adoptarea unor poziții neevreiești - păgâne în ceea ce înseamnă lucrurile evreiești care chiar sunt în conformitate cu Kitvey HaKodesh și trebuie ținute de toți.


Partea 45 - Zile, luni, vremuri și ani.

“Pentru că atunci când nu L-ați cunoscut pe Elohim, ați slujit celor care prin natura lor nu sunt elohimi. Dar acum, că L-ați cunoscut pe Elohim și mai ales că sunteți cunoscuți de Elohim, v-ați întors la acele principii bolnave (nesănătoase) și slabe și doriți din nou să vă supuneți lor. Voi țineți zile și luni și vremuri (perioade) și ani.” Galatim 4:8-10.
Contextul acestui pasaj se referă clar la zile, luni, vremuri - perioade și ani păgâni și nu la cele stabilite și poruncite de Adonay Elohim pentru credincioșii Săi, pentru că este vorba de cele prin care au ”slujit celor care nu sunt elohimi”. Deci, în HaMashiach suntem liberi de acelea, iar a le ține este o sclavie față de lucrurile păgâne de care El ne-a eliberat odată ce am crezut și ne-am întors la El. Un alt aspect este că Shaul ha’shaliach combină principiul „activismului” religios sau al practicării orbești, al salvării prin fapte în contextul păgân cu ținerea în același mod sau scop încorect a Legii (Torah) Lui Adonay Elohim, care este valabilă și de folos, dacă se ține cu motivația corectă.
Adică, nu cu scopul de a fi salvați prin ținerea ei, ci a o ține din acultare și recunoștință pentru salvarea primită în dar.
Iar următorul aspect este că în general, Torah nu înseamnă doar Legea din Sfintele Scripturi, la fel ca în creștinism. Ci se înțelege și tradiția omenească și religioasă adăugată textului, care de cele mai multe ori, contrazice textul în sine.
Ca atare, să NU se țină niciun fel de adăugire din afara textului Scripturilor!


Partea 46 - ”Întâlnire” cu Shaul (Pawlos) în prima zi a săptămânii.

„Și în prima zi a săptămânii, când ne-am adunat să frângem Eucharistiya (azima care este Trupul Lui HaMashiach), Pawlos vorbea cu ei, fiindcă ziua următoare, urma să plece singur și a lungit cuvântarea până la miezul nopții.” Maasey ha’shlichim 20:7.
Acest pasaj nu vorbește nicidecum de schimbarea zilei de odihnă și de închinare din ziua a 7-a, adică din Shabat în prima zi a săptămânii, adică în Duminică!
Fiindcă:
1. Descrie un eveniment și nu o decizie/poruncă!
2. Este singurul caz menționat!
3. Niciunde nu este confirmată în Scripturi o astfel de modificare!
HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) confirmă în mai multe locuri, că primii credincioși evrei mesianici, până la apariția sinagogilor lor mesianice sau a caselor particulare unde să se țină Avodat HaKodesh (Serviciu divin) și S’udat HaAdon (Masa/Cina Domnului), de Shabat mergeau la Templu și/sau la sinagogile mozaice.
Iar fiindcă Shabatul începe Vineri seara cu apusul soarelui și se încheie Sâmbătă seara după apusul soarelui, în acest pasaj este vorba de Sâmbătă seara! Atunci începe ”prima zi a săptămânii”, Duminica. Adică, după ce au venit de la Templu sau de la sinagogi, celebrând toată ziua Shabatul, după încheierea Shabatului, Sâmbătă seara, au ținut propriile întruniri mesianice.
Este absurd și nescriptural a presupune că Shaul (Pawlos) ar fi predicat de Duminică dimineața până spre Luni dimineața. El a cuvântat Sâmbătă seara spre Duminică dimineața, când se putea călători.


Partea 47 - Zilele Lui Adonay Elohim și zilele oamenilor.

”... Lunile noi, Shabatele şi chemarea la întrunire... nu suport nelegiuirea și întrunirea sfântă. Lunile voastre noi şi sărbătorile voastre le urăște sufletul Meu, au devenit o povară peste Mine, am obosit să le mai car.”
Y’shayah 1:13-14.
Pasajul acesta face parte dintr-o mustrare pentru cei care au compromis tot ce a poruncit El, din partea Lui Adonay Elohim, Creatorul și nicidecum o lepădare sau o desființare a Shabatului, Rosh Chodesh (Lună nouă) și a celorlalte sărbători și zile speciale stabilite de El. Acest lucru reiese clar din faptul, că pasajul afirmă concret, că:
1. El nu suportă ”nelegiuirea” amestecată cu aceste zile stabilite de El. Iar în Torah, unde El a stabilit toate zilele speciale date de El, pentru toți credincioșii evrei și neevrei, scrie:
”Sărbătorile Lui Adonay pe care le veți proclama ca întruniri sfinte, acestea sunt sărbătorile Mele:” VaYikra 23:2. Deci, sunt ale Sale!
2. El le urăște doar pe ale ”voastre” nu și pe ale Sale! Acest lucru înseamnă, că urăște doar modul în care au ajuns să fie ținute - compromise de păcate și nelegiuire, dar nu urăște ce a dat și stabilit El, ca fiind ale Sale. Interpretarea corectă se află tot în contextul dat de profeție. Versetul 12 afirmă:
”Când veniți să vă arătaţi înaintea Mea, cine a cerut din mâna voastră să-Mi călcați în picioare curţile?”
Adică: Țineți-le! Dar nu amestecați lucrurile Mele sfinte cu intențiile, atitudinea și faptele voastre nelegiuite (care încalcă Legea Mea) și nu le țineți parțial, în fire - cu poftă carnală, sau superficial.


Partea 48 - Matzah (azimă) sau chametz (dospit)?

“În prima lună, din seara celei de-a paisprezecea zi să mâncaţi matzot (azime) până în seara celei de-a douăzeci şi una zi. Timp de şapte zile să nu fie chametz în casele voastre, pentru că oricine mănâncă ce este dospit va fi nimicit din congregația lui Israel, fie străin, fie nativ al țării. Să nu mâncaţi nimic dospit, să mâncaţi matzot (azime) în toate locuinţele voastre.” Sh’mot 12:18-20.
La Pesach (”Paște”), când Adon Yeshua HaMashiach a instituit S’udat HaAdon (Masa Domnului), El și shlichimii Lui au consumat doar matzot - azime (pâine nedospită - fără aluat). Dacă El ar fi făcut altfel, ar fi încălcat Torah (Legea), dacă ar fi încălcat-o, ar fi păcătuit, dacă ar fi păcătuit n-ar mai fi fost fără păcat și nu  S-ar fi calificat pentru a se sacrifica pentru păcatele omenirii. Iar din punctul de vedere a Scripturilor, chametzul (drojdia, praful de copt... orice agent de creștere) reprezintă păcatul. De aceea era interzis să se adauge la orice sacrificiu:
”Toată jertfa pe care o aduceți Lui Adonay, să nu fie făcută cu chametz (acru)...” VaYikra 2:11.
Acest lucru este valabil în special pentru ”Trupul” Său. HaBrit HaChadashah afirmă, că: ”...HaMashiach (este) Pesachul nostru...” 1Korintim 5:5-8. iar credincioșii, fiind parte a Trupului Său, sunt și ei matzot - azime. Deci, Eucharistiya NU poate fi nimic altceva decât matzah (azimă) făcută din făină și apă! El și ”Trupul Său” sunt fără păcat, fără chametz. Pâinea dospită Îl face păcătos pe El, pe cei care mănâncă din el și-I anulează sacrificiul.


Partea 49 - Dansând (jucând) înaintea Lui Adonay Elohim.

“Și a luat Miryam, profetesa, ... o tamburină ... şi toate femeile au ieşit după ea cu tamburine şi dansând.” Sh’mot 15:20.
”...David dansa cu toată puterea înaintea Lui Adonay...” 2Shmuel 6:14.
“...regele David, sărind şi dansând înaintea Lui Adonay...” 2Shmuel 6:16.
“Înaintea Lui Adonay, Care m-a ales... înaintea Lui am jucat.” 2Shmuel 6:21.
“Lăudați-L cu tamburină și dans.” T’hilim 150:4.
Din citatele de mai sus reiese clar că:
1. Adonay Elohim nu a mustrat aceste persoane care au dansat înaintea Sa, spre gloria Sa. Ca atare, le-a primit acest fel de laudă.
2. Voia Lui este să fie lăudat și dansând! Sigur că, aici, în acest context este vorba de dans gen horă sau de a ”juca” înaintea Sa. Nicidecum nu poate fi vorba de dans de societate, în afara cazului când soț și soție dansează în privat pentru ei. Nu poate fi vorba nici de un dans ritualic, de transă sau senzual.
Atunci când este vorba de orice practică legată de închinarea față de Creator, sunt câteva lucruri definitorii de luat în considerare:
1. Practicile religioase evreiești, în special cele mesianice.
2. Tot ceea ce HaBrit HaChadashah (Noul Legământ) nu menționează, nu a stabilit că s-ar fi modificat din Primul Legământ, rămâne valabil.
3. Atunci când e vorba de Scripturi, acestea trebuie și împlinite nu doar citite, recitate, cântate... “De aceea, fiţi practicanți ai Cuvântului...” Yaakov 1:21.
Aceleași principii se aplică și la a-L lăuda cu aplauze: “Toate popoarele - să bateţi din palme!” T’hilim 47:1.


Partea 50 - Îmbrăcămintea credincioșilor.

“Să nu fie pe femeie nimic bărbătesc și să nu îmbrace bărbatul îmbrăcăminte de femeie, fiindcă Lui Adonay Elohimul tău sunt o scârbă toți cei care fac aceste lucruri.” D’varim 22:5.
Acest verset arată voia clară și atitudinea Lui Adonay Elohim în acest context. Fiind o poruncă din categoria celor care nu au fost modificate sau abrogate de către și în HaBrit HaChadashah (Noul Legământ), rămâne valabilă în continuare pentru toți oamenii. Dar care anume este îmbrăcăminte de bărbați și care anume este îmbrăcăminte de femei?
Creatorul nu a specificat criteriile pe baza cărora să se facă distincția, doar să existe și să se facă. El ne poruncește să respectăm distincția! Altfel, dacă ar fi să ne luăm după criteriul istoric, cultural sau religios, bărbații, în funcție de perioada aleasă, ar trebui să umble ori în robe, ori în kimonouri, ori în toga grecească sau romană, kilt scoțian... etc. Așadar, bărbații să poarte haine bărbătești și femeile haine de femei în contextul vremii și al locului în care trăiesc.
Porunca mai are ca scop și evitarea provocării poftelor sexuale de orice fel, dar acest lucru ține de un alt subiect. Cert este, că orice fel de îmbrăcăminte poate fi croită sau confecționată să fie provocatoare. Ca atare, Adonay Elohim ne poruncește ca îmbrăcămintea să fie de bărbați sau de femei în contextul actual al vremii și al culturii. Acesta este criteriul primordial al poruncii! De exemplu, în Iudaismul Mesianic, bărbații poartă pantaloni de bărbați iar femeile pantaloni de femei. În contextul evreiesc mesianic această poruncă se referă și la faptul că bărbații să nu poarte mitpachat (învelitoare pentru femei) și femeile să nu poarte talit și tfilinuri.


Partea 51 - Israel și fiii lui Avraham.

“Fiindcă nu toţi cei din Israel sunt Israel şi nu toţi sunt fiii lui Avraham doar pentru că sunt sămânţa lui ... Aceasta înseamnă că nu fiii din carne sunt fiii lui Elohim, ci fiii promisiunii sunt considerați sămânţă.” Romim 9:6-8.
Israel sau evreii descendenți direcți și fizici ai lui Avraham și ai lui Yaakov și Yitzchak prin credința în Adon Yeshua HaMashiach au devenit fiii promisiunii. Iar credincioșii neevrei devin ”sămânța” lui Avraham prin credință, dar nu și evrei! Gal. 3:29. Fiindcă, pentru a fi evreu sau Israel este nevoie ca cineva să fie născut fizic și din Yitzchak și din Yaakov! Scrisoarea ”Romim” este adresată unei congregații în care a apărut atitudinea de superioritate din partea neevreilor față de evrei - Romim capitolul 11. Și asta, în contextul în care, neevreii au ajuns la credință prin shlichimii (apostolii) evrei! Iar shlichimii evrei erau încă în viață când acestă atitudine a apărut printre credincioșii neevrei.
Tot în Romim scrie: “Fiindcă evreu nu este cel care este evreu în exterior şi circumcizia, cea vizibilă, în carne, ci evreu este cel care este evreu ascuns, iar circumcizie este cea a inimii, prin HaRuach (Spiritul) și nu prin Scripturi.” Romim 2:28.
Afirmația se referă doar la evrei, fiindcă tot capitolul este adresat evreilor. Și nu scrie niciunde că neevreii ar înlocui pe evrei sau că ar deveni evrei. Dacă un leu se teme de elefanți și se găsește un rinocer care nu se teme, acest lucru nu transformă rinocerul în leu. Ci leul este un leu adevărat dacă nu se va teme! Atât.


Partea 52 - Primele Shabate din primele sinagogi mesianice.

“Fiindcă dacă un om intră în sinagoga voastră...” Yaakov 2:2.
La început, primii shlichimi (apostoli evrei) și credincioșii evrei mesianici mergeau să se închine la Beyt kneset (sinagoga mozaică) și la Beyt HaMikdash (Templu) - Maasey ha'shlichim 2:46. Apoi, treptat și-au ținut întrunirile în casele membrilor comunității - Maasey ha'shlichim 2:2-46... 1Korintim 16:19... etc. Apoi, și-au construit propriile sinagogi. Așa cum menționează și Yaakov ha’shaliach, liderul Comunității Lui Adon Yeshua HaMashiach, din Yerushalayim.
Prima sinagogă mesianică a fost construită din pietrele de la Templul distrus de romani, pe Muntele Tzion.
Deci, în acest verset este vorba de o sinagogă a evreilor mesianici, scrisoarea fiind adresată credincioșilor mesianici vorbind de ”sinagoga voastră”. Iar faptul, că este adresată evreilor mesianici reiese clar din primul verset al scrisorii: “... către cele douăsprezece seminții...” Yaakov 1:1. Ca atare, ei țineau Avodat HaKodesh (Serviciul divin), Chagim (Sărbătorile Lui Adonay), rugăciunile, închinarea și părtășiile lor în sinagogile mesianice. Ar fi total absurd a presupune că evreii mesianici ar fi ținut Shabatul, într-o sinagogă, Duminica! Și credincioșii neevrei au ținut tot la fel ca evreii până când s-au separat de shlichimii evrei și s-au rupt de comunitatea evreilor mesianici, care a fost lăsată de Însuși Adon Yeshua HaMashiach și condusă de shlichimii evrei, din Yerushalayim. Faptul că țineau la fel, apare în mai multe versete, ca: 1Korintim 7:17.


Partea 53 - Torah (Legea) și credința.

“Dar acum, noi am fost absolviți de Torah și suntem morți față de ea, cea care ne-a reținut, ca să slujim de acum în înnoirea Spiritului și nu în vechimea scrierii.” Romim 7:6.
Acest pasaj, la fel ca multe altele, dă impresia că Torah – Legea Lui Adonay Elohim nu ar mai fi valabilă. Cel puțin, nu pentru credinciosul în Adon Yeshua HaMashiach. Însă, dacă vom citi și capitolele de dinaintea și mai ales de după această afirmație, vom înțelege că nu este vorba de scutirea de a ține Torah ci de a o ține în mod ”religios” sau în fire, din puterile omenești.
Dealtfel, ar fi absurd a presupune că noul legământ care constă în scrierea Legii - Torah de către Adonay Elohim prin Spiritul Său, în inimile credincioșilor, nu ar mai fi valabilă pentru ei!
Ceea ce într-adevăr nu este valid, este modul în care trebuie ținută Torah și nu ea însăși, adică, ținerea în fire și/sau cu scopul de a fi salvați sau de a asigura salvarea prin ea!
Practic, Shaul ha’shaliach, apostolul evreu, explică în scrisoarea Romim, mai ales în capitolele 6-8 diferențele dintre ținerea și valabilitatea Legii (Torah) în fire și spiritual. Diferența dintre Torah - Legea Lui Adonay Elohim - ”voia Tatălui” și legea păcatului din firea noastră.
Ca atare, NU TREBUIE și NU ESTE VOIE ca Torah - Legea să se țină în fire! Nici nu se poate!
Acesta este adevărul transmis în toate capitolele și în toate scrierile sale.
“Cum adică, eliminăm noi Torah ”prin credință”? Chas! (”Doamne ferește”) Mai degrabă, noi stabilim Torah.” Romim 3:31.


Partea 54 - ”harul” nu este opusul Legii (Torah).

Există un concept fals (printre multe altele), datorită interpretării greșite a scrierilor shlichimilor evrei că ”harul” (chesed - favoare) ar fi opusul Legii - Torah. Opusul Legii NU este ”harul” ci haosul, neascultarea, destrăbălarea... etc. adică păcatul! De fapt, Torah și poruncile au exact același scop ca favoarea (”harul”), și anume: sfințenia (”fără de care nimeni nu va vedea pe Elohim”), dreptatea (neprihănirea) și împlinirea Legii și a poruncilor Lui Adonay Elohim, adică împlinirea voii Sale și trăirea în conformitate cu voia Sa. A susține, că ”harul a desființat sau a înlocuit Legea” ca scop, este fals, este erezie! Diferența care a dus la interpretarea falsă și la erezie este că s-a confundat MODUL de împlinire a Legii și a poruncilor și obținerea sfințeniei și dreptății (neprihănirii) cu SCOPUL. Torah - Legea este voia Sa, pe care nimeni nu o poate împlini așa cum trebuie prin propria putere, prin ”firea pământească” și ca atare nu poate obține sfințenia, dreptatea (neprihănirea) cerută de El.
Însă favoarea (harul) Lui Elohim a devenit accesibilă prin sacrificiul Lui Adon Yeshua HaMashiach tuturor celor care s-au întors sau se întorc la El (fac tshuvah și tvilah) de la păcat și Îi cer iertare și viață veșnică prin credință. După care această favoare, prin puterea Sa, prin Spiritul Său împlinește Torah - Legea, mitzvot - poruncile și voia Sa prin credincios, datorită faptului, că prin Noul Legământ s-a pus Torah - Legea în inima credinciosului.
Titos 2:11-12. Efesim 2:8. Yirm’yah 31:33.


Partea 55 - Păcatele neiertate.

Orice păcat, oricât de ”mic” ni s-ar părea nu ne permite intrarea în Împărăția Sa, pentru că nimic necurat, niciun păcătos și niciun păcat nu poate intra acolo. Însă orice și oricâte păcate am fi făcut, dacă le recunoaștem, le regretăm, ne cerem iertare cu credință în sacrificiul Lui Adon Yeshua HaMashiach și ne lăsăm de ele (nu le mai comitem), putem fi iertați.
Dar păcatul nemărturisit nici nu este iertat. Iertarea atât între oameni cât și în relația cu Creatorul nu este automată ci presupune cererea iertării, așa cum este și în Rugăciunea (Domnului) dată de Adon Yeshua HaMashiach.
Și există un păcat despre care a vorbit Însuși Adon Yeshua HaMashiach și anume: ”hula” sau blasfemia împotriva Spiritului sfințeniei. ”De aceea vă spun că toate păcatele și blasfemiile vor fi iertate fiilor oamenilor, dar blasfemia care este împotriva Spiritului nu va fi iertată fiilor oamenilor. Fiecare care va spune un cuvânt împotriva Fiului-omului i se va ierta, dar oricine va vorbi împotriva Spiritului sfințeniei nu i se va ierta nici în lumea aceasta și nici în lumea care este în pregătire.” Mattay 12:31-32.
A spus acest lucru, atunci când a fost acuzat că ar scoate shedimii (demonii/dracii) din oameni cu ”ajutorul” sau cu puterea lui Baal-zevuv (Satan).
Deci, oricine vorbește împotriva oricărei manifestări a prezenței, puterii, darurilor Spiritului sfințeniei afirmând, că: ”nu sunt de la El” sau despre ceva care nu este de la El că: ”este de la El”, își anulează propria iertare, veșnicie!


Partea 56 - Ce a fost ”pironit pe cruce”?

Ce anume a pironit El împreună cu El Însuși pe cruce?
”A şters documentul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era adversar şi l-a anulat, pironindu-l pe cruce.” scrie în Kolosim 2:14. tradus din greacă. Problema cu acest verset este că în textul grecesc apare cuvântul ”dogma”. Care se traduce prin doctrină, lege, poruncă, reguli... etc. Dar în aramaică apare cu totul altceva!
Aici nu mai este vorba de faptul că cei care au tradus din aramaică în greacă ar fi greșit pentru că nu ar fi cunoscut bine limba aramaică.
Aici este vorba de o modificare intenționată cu un scop bine definit. Pentru ca toți cei care o vor citi vreodată, să ”înțeleagă” ceea ce au vrut cei care au tradus să înțeleagă cei care citesc, cum că Torah (Legea) și/sau mitzvot (poruncile) ar fi fost anulate (abrogate) de sacrificiul Său. Ceea ce este fals! Termenii în cauză, sună astfel în aramaică: shtar chawbayn. Și înseamnă: ”lista cu datorii” sau ”lista cu păcate”. Chawbayn înseamnă în primul rând datorie și în același timp și păcat, în aramaică. De la acest cuvânt provin și diferențele de traduceri ale rugăciunii transmise de Adon Yeshua HaMashiach Însuși: ”... iartă-ne datoriile...” sau ”... iartă-ne păcatele...”. Iată traducerea corectă a versetului, din aramaică: “A șters prin poruncile Sale înscrisul cu păcatele noastre care era împotriva noastră, l-a luat din mijloc (adică dintre Elohim și noi, așa cum scrie și în Y'shayah 59:2., că păcatele noastre ne despart de El) și l-a pironit pe cruce.”


Partea 57 - Dezlegarea Shabatului.

În Iudaism există ”cele 39 de activități interzise” în Shabat. În ebraică: ל״ט אבות מלאכה‎.
O parte din  aceste activități sunt scripturale, o altă parte sunt interpretări rabinice, unele bune alte nu. Ce nu era permis și ce era îngăduit în Shabat și nu numai, se numea: legare în cazul interdicției și dezlegare în cazul permisiunii. Această autoritate, care era exercitată de către reprezentanții iudaismului rabinic de a decide cu privire la orice practică, situație sau caz, Adon Yeshua HaMashiach a dat-o shlichimilor (Mattay 18:18.)!
În acest context, atunci, când Adon Yeshua HaMashiach a fost acuzat, că a ”dezlegat Shabatul”, El NU a fost acuzat de desființarea Shabatului ci de faptul că a permis ceva anume în Shabat! Yochanan 5:18. Acuzația a fost, că i-a zis omului vindecat să-și ia targa și să umble în Shabat, un Shabat care a picat pe aceeași zi cu o altă sărbătoare, deci era și un Shabat extraordinar (Yochanan 5:1.).
Pentru a înțelege situația, trebuie știut, că în ebraică sunt mai mulți termeni și interpretări pentru ce se consideră a fi lucru. Ca în română: a lucra, a munci, a face... etc. A lua propria targă NU intră în categoria interdicțiilor scripturale din acest domeniu ci în categoria celor omenești.
Adon Yeshua HaMashiach NU ar fi încălcat Torah și nu ar fi desființat Shabatul care a fost stabilit de Adonay Elohim pe veci, altfel ar fi păcătuit și nu s-ar mai fi calificat ca jertfă fără pată.
El a ”dezlegat” Shabatul doar de o singură ”legătură”, o interdicție omenească în acest caz!


Partea 58 - Iubirea semenului și împlinirea Legii - Torah.

”Fiindcă toată Torah (Legea) este împlinită într-un cuvânt, prin acesta: ”Și iubește-ți semenul ca pe tine.” Galatim 5:14. Dacă acest verset este scos din context atunci se poate ajunge la concluzia superficială și nescripturală că ar ajunge să ne iubim semenii, prin aceasta am împlini Legea, deci restul Legii nu mai trebuie să o împlinim, să o ținem. Însă, o astfel de concluzie este pe cât de superficială și nescripturală pe atât de greșită, pentru că se bazează pe o interpretare a unui verset care este scos din context.
Shaul haShaliach a scris această afirmație la dictarea Lui ​Ruach ​ HaK'dushah (Spiritul Sfințeniei) în contextul conflictelor dintre credincioși așa cum reiese clar din versetul 15. În niciun caz nu la general!
Toată Torah (Legea) nu poate fi comprimată doar în această poruncă pentru că atunci unde sunt poruncile referitoare la Adonay Elohim Însuși? El să fie Elohimul tău, să nu ai alți elohimi, să nu-ți faci idoli, să ții Shabatul doar să enumerăm câteva din Aseret HaDibrot (Cele 10 porunci). Cum s-ar explica faptul că Adon Yeshua HaMashiach când a fost întrebat de ”cea mai mare mitzvah (poruncă)” El a spus două în loc de una. Și a început cu ”Și iubește-L pe Adonay Elohimul tău cu toată...”. Oare se contrazice Adonay Elohim pe El Însuși sau se contrazice Cuvântul Său? Nicidecum! În porunca de a iubi semenul nu este inclusă porunca de a-L iubi pe Adonay Elohim, a-L sluji doar pe El, a ține Shabatul, a mânca kosher, a ține shaatnezul (porunca referitoare la îmbrăcăminte), Rosh Chodesh (Luna Nouă), Sărbătorile Lui Adonay... etc. tot ce ține de slujirea Lui Adonay Elohim.
Ca atare, versetul se referă la relațiile interumane dintre credincioși și nicidecum la toată Torah (Legea).

Partea 59 - Reluarea profeției în Noul Legământ despre în ce constă noul legământ.

“Iată, vin zilele, zice Adonay, și voi încheia cu Casa lui Israel şi cu Casa lui Y’hudah un nou legământ... Ci acesta este legământul pe care-l voi încheia cu Casa lui Israel, după acele zile, zice Adonay: voi pune Torah (Legea) Mea în mintea lor şi o voi scrie pe inimile lor...” Ivrim 8:8-10. Acest nou legământ a fost profețit (Yirm’yahu 31:31-33.), promis și încheiat cu evreii, cu poporul evreu și constă în scrierea Legii (Torah) în mintea și pe inimile celor care intră în ea! Ca atare, toți neevreii, toți creștinii care se întorc la Adonay, se întorc de fapt la Elohimul lui Israel, al evreilor, prin credința în Fiul Său evreu. Și prin credința în Fiul Său, Adon Yeshua HaMashiach evreul, ei intră în acest nou legământ prin sacrificiul Său! Deci, nimeni nu poate spune că: 1. Torah (Legea) nu mai este valabilă în noul legământ. 2. Torah (Legea) este (doar) pentru evrei. Pentru că a afirma așa ceva este nescriptural, fals și erezie! Dacă noul legământ instituit de Adonay este doar pentru evrei atunci și salvarea, răscumpărarea Lui Adon Yeshua HaMashiach, Care prin sângele și trupul Său a stabilit modul de intrare în acest nou legământ. Fie că atât Torah (Legea) cât și legământul cel nou sunt pentru oricine crede, indiferent de etnie, fie că atât Torah (Legea) cât și legământul cel nou sunt doar pentru evrei. Dar dacă ar fi doar pentru evrei, atunci neevreii nu sunt salvați / mântuiți - degeaba cred. Deci: ambele, atât Torah (Legea) cât și noul legământ sunt pentru toți cei care intră în noul legământ!

Partea 60 - Iubirea împlinește Torah / Legea nu o anulează, înlocuiește!

… fiindcă iubirea este împlinirea Legii / Torah. Romim 13:10. Gândirea, mentalitatea neevreiască influențată de milenii de îndoctrinări anti-Lege și anti-porunci, orice citește din Scripturi, va înterpreta și va înțelege automat prin acest filtru, cum că orice afirmație, verset din HaBrit HaChadashah / Noul Legământ referitor la Lege sau la porunci poate fi doar împotriva ținerii lor. Așadar, totdeauna când se citește cu o astfel de mentalitate, interpretarea este că iubirea a anulat Torah / Legea sau a înlocuit-o. Ori, această percepție este falsă! În schimb gândirea, mentalitatea scripturală și corectă evreiască va percepe orice verset din HaBrit HaChadashah / Noul Legământ ca susținând Torah / Legea și mitzvoturile / poruncile Sale, cu specificațiile de rigoare. Iar acest lucru coincide atât cu mesajul Scripturilor în general cât și cu cuvintele formulate pe același principiu ale Lui Adon Yeshua HaMashiach: Dacă Mă iubiți voi pe Mine, păziți poruncile Mele. Yochanan 14.15. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte... Yochanan 14:21. și ale Shlichimilor:Și din aceasta ştim că-i iubim pe copiii Lui Elohim: când Îl iubim pe Elohim şi Îi (și) împlinim poruncile.” 1Yochanan 5:2. Fiindcă aceasta este iubirea Lui Elohim: că păzim poruncile Lui. 1Yochanan 5:3. Și aceasta este iubirea: că (să) umblăm conform cu poruncile Lui...” 2Yochanan 1:6. Cu alte cuvinte: iubirea este împlinirea Legii! Adică a împlini Legea și NU a anula sau a o înlocui (cu sentimente sau orice altceva)! Iubirea împlinește Legea / Torah! 

Partea 61 - Câte zile de închinare săptămânale se țin?

”Aminteşte-ţi de ziua de Shabat ca să o sfinţeşti! Şase zile lucrează şi fă-ţi toate muncile. Iar ziua a şaptea este Shabat pentru Adonay Elohimul Tău…” Sh’mot 20:8-10.
Porunca Sa, voia Sa este clară: să se lucreze 6 zile din săptămână și una nu! Închinarea publică săptămânală trebuie să fie într-o singură zi! Nu mai multe sau niciuna. De aceea toți cei care ”țin” și Shabatul (Sâmbăta) și vreo altă zi încalcă Scriptura, Cuvântul Său. Pentru că cine ține 2 zile încalcă porunca referitoare la ținerea Shabatului. Credincioșii pot și trebuie să se închine și trăiască pentru El în fiecare zi a vieții lor, dar nu pot ține Shabatul Său conform voii Sale doar întocmai cum a stabilit El Însuși. Cine ține 2 zile pe săptămână le încalcă pe ambele și nu ține niciuna din ele așa cum trebuie! Fiindcă ținând și alta decât cea stabilită - pe lângă cea stabilită încalcă porunca referitoare la cea stabilită. Mai bine una din două (ori cea adevărată, ori cea falsă) decât să fie omul ”căldicel”! HaHitgalut / Apocalipsa 3:15-16.
Oamenii, nici chiar credincioșii Săi nu au niciun drept a răstălmăci, a ține, a aplica cum vrem noi voia, porunca, Cuvântul Său sfânt, categoric și absolut!


Partea 62 - Liber și mort față de Torah / Lege

Ce înțelege Adonay Elohim în Cuvântul Său transmis prin Shaliachul / Apostolul Său evreu prin a fi ”liber” de Torah (Lege) respectiv a fi ”mort” față de Torah (Lege)? În Romim 7:1-4. se explică tocmai pe baza poruncilor Legii, faptul că odată cu moartea fizică omul nu mai este sub stăpânirea Legii. Iar în Romim 7:4-6. Se explică faptul că prin Trupul Lui HaMashiach în care intrăm prin tshuvah (întoarcere) în mod spiritual și prin tvilah (cufundare în apă) în mod fizic, prin tvilah am fost cufundați în moartea Sa și am înviat împreună cu El la o nouă viață. Astfel, am murit față de vechea viață carnală și față de Torah / Lege. Dar atenție! Nu scrie că astfel Torah / Legea nu ar mai fi valabilă sau nu ar mai trebui ținută. Fiindcă în versetele 7-8-12-13-14-15 se explică faptul că Torah / Legea este bună, sfântă, nu este păcat, spirituală… Fiindcă se ține prin viața cea nouă. Atunci de ce am scăpat de fapt? De a fi carnali și de a fi obligați să ținem Torah / Legea spirituală și sfântă într-o stare în care nu o putem nicidecum împlini. De aceea, trebuie să devenim spirituali prin a ne naște din nou și a ne cufunda în apă ca să fim spirituali și să putem ține Torah / Legea spirituală (pe care nimeni în afară de Adon Yeshua HaMashiach nu a putut s-o țină perfect). În versetele 18-24 se explică legea păcatului din natura carnală, care ne ține sclavi păcatului și care NU este Torah / Legea Lui Elohim (fiindcă aceea este bună și sfântă, și fiindcă ”în omul lăuntric mă bucur de Torah Lui Elohim”). Iar în Galatim 2:19-20 este explicat, confirmat, reluat același adevăr, aceeași explicație mai pe scurt.