הן לא על עצמנו מכריזים אנו, אלא על המשיח ישוע אדונינו
”Fiindcă noi nu pe noi înșine ne predicăm, ci pe HaMashiach Yeshua, Domnul nostru.”

Shaul haShaliach - 2Korintim 4:5.