ואותות ונפלאות רבים נעשו על-ידי השליחים בקרב העם
”Și prin mâinile shlichimilor erau semne şi puteri multe în popor.” 

Maasey ha'shlichim 5:12.

Text