ואותות ונפלאות רבים נעשו על-ידי השליחים בקרב העם
”Și prin mâinile Shlichimilor erau semne şi puteri multe în popor.” 

Maasey haShlichim 5:12.

 1. Mărturie vindecare Maria C.
 2. Mărturie Borsi E.
 3. Mărturie Valeriu L.
 4. Mărturie Nicoleta C.
 5. Mărturie E. Dominixinia Iosefina
 6. Mărturie Sztolarik F.
 7. Mărturie Nico C.
 8. Mărturie Petrică D.
 9. Mărturie Elena P.
 10. Mărturie N. Shem
 11. Mărturie vindecare C. N.
 12. Mărturie dublă – Maria Popa
 13. Mărturie Manhig Reuven
 14. Mărturie vindecare Janina I. D.
 15. Mărturie shlichut – S. Attila
 16. Mărturie minune Durnea P.
 17. Mărturie Leucuța Valeria
 18. Mărturie confirmare shlichut, dl. Marian