והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

תשובה
Tshuvah - Întoarcere


Întoarceți-vă și cufundați-vă personal fiecare dintre voi, în Numele Domnului Yeshua spre iertarea păcatelor, ca să primiți cadoul lui Ruach HaKodesh. Maasey ha’shlichim 2:38.

1. Ce înseamnă? Tshuvah înseamnă întoarcere, dar are mai multe sensuri. Primul și cel mai frecvent sens din zilele noastre este sensul de „răspuns” (ca la o întrebare), însă are și un sens mai profund, acela de a reacționa la o așteptare, la o oportunitate, ofertă sau provocare. Al doilea sens îl dau Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) și este acela de a se întoarce din rătăcire, răzvrătire/rebeliune, de la rău, păcate, adică întoarcere la Creator și voia Sa. În acest context, tshuvah este un lucru de care noi toți avem nevoie, ca oameni care ne-am îndepărtat, rătăcit, deviat de la voia Lui. Tot aici trebuie menționat că tshuvah nu numai că este o necesitate a noastră pentru a ajunge înapoi la El și voia Lui, ci și o poruncă sau ordin dat de El, pentru a putea să fim din nou în părtășie, nu separați și în dușmănie cu El. ”...nu știți că iubirea acestei lumi este dușmănie împotriva Lui Elohim?” Yaakov 4:4.

2. La ce să se întoarcă, cine să se întoarcă și de unde să se întoarcă? Atunci când în Kitvey HaKodesh ni se vorbește despre întoarcere se face acest lucru în contextul faptului că Adonay Elohey Israel este Creatorul tuturor lucrurilor și El a ales un singur popor căruia să i se reveleze, iar acest popor este poporul evreu sau Israel. Totuși, noi suntem evrei naturali și nu păcătoși dintre națiuni.” Galatim 2:15. Însă, atât poporul evreu cât și toate națiunile, respectiv fiecare om trebuie să se ”întoarcă” la Adonay Elohim, Creatorul. În ceea ce privește națiunile, ele nu au cunoscut niciodată pe Adonay Elohim și voia Sa, ele au trăit o viață contrară și în afara voii Lui. Deci trebuie să se întoarcă de la păcatele, păgânătatea și idolatria în care trăiau, la El. Voia Sa a revelat-o în mod plenar și detaliat poporului Israel prin care a și ajuns să fie scrisă. Iar voia Sa scrisă o găsim în Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) ebraice cuprinse în Tanach și în HaBrit Hachadashah. Transmiterea voii Sale a început cu Torah (Legea) dată prin Mosheh și a continuat cu scrierile profeților iar completarea acestora a fost prin Adon Yeshua HaMashiach. Voia Sa cuprinsă în aceste scrieri este cea la care trebuie să ne întoarcem. Pentru că, conform acestor scrieri ”noi ne-am îndepărtat” de ele atât din neștiință, cât și din răzvrătire conștientă prin natura noastră păcătoasă afectată de păcat de la căderea în păcat încoace. Prezentăm în paralel, din Tanach (תנ"ך) și din HaBrit HaChadashah (הברית החדשה) mesajul Kitvey HaKodesh (קתבי הקדש) legat de subiectul nostru. - despre păcat: “Adonay a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate intenţiile gândurilor din inima lui erau rele în fiecare zi”. B’reshit 6:5. “Vai, neam păcătos, popor încărcat de nedreptate, sămânţă de răufăcători, copii corupţi! L-au părăsit pe Adonay, L-au disprețuit pe Sfântul lui Israel, I-au întors spatele.” Y’shayah 1:4. ”Fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria Lui Elohim.” Romim 3:23. ”Noi știm că noi suntem de la Elohim și că lumea toată se află în cel Rău.” 1Yochanan 5:19. Alte citate importante în același context: T’hilim 14:3; 53:3: Romim 3:10-12.
- despre moștenirea/transferul păcatului: ”fiindcă Eu sunt Adonay Elohimul tău, EL gelos, Care pedepsesc păcatul taţilor în fii, până la a treia şi a patra generaţie a duşmanilor mei.” Sh’mot 20:5. ”De aceea, așa cum prin primul om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, la fel a trecut moartea la toți oamenii, fiindcă toți au păcătuit.” Romim 5:12. ”Fiindcă așa cum din cauza neascultării unui om, mulți au devenit păcătoși…” Romim 5:19.
- despreconsecințele păcatului: și din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” B'reshit 2:17. ”fiindcă Eu sunt Adonay Elohimul tău, EL gelos, Care pedepsesc păcatul taţilor în fii, până la a treia şi a patra generaţie a duşmanilor mei.” Sh’mot 20:5. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nedreptatea tatălui său, şi tatăl nu va purta nedreptatea fiului său! Dreptatea celui drept va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.” Y’chezk’el 18:20. plata păcatului este moartea…” Romim 6:23.
- despre iubirea Lui Elohim (față de evrei și față de toți oamenii) ”Adonay Elohimul tău este în mijlocul tău, puternic, va salva, se bucură de tine cu bucurie, va tăcea în dragostea Lui, se va veseli de tine cu cântece.” Tz’fanyah 3:17. “Fiindcă aşa a iubit Elohim lumea, încât L-a dat pe unicul Său Fiu, ca toţi cei care cred în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Yochanan 3:16. “Însă Elohim ne arată iubirea Lui pentru noi, pentru că dacă (tot) eram păcătoși, HaMashiach a murit pentru noi.” Romim 5:8.

3. Tshuvah sau întoarcerea nu este opțională. Pentru a fi salvați și pentru a ne pune în ordine cu Adonay și cu voia și așteptările Sale, tshuvah este o condiție vitală, mai ales că este poruncită de El Însuși.   ”Dar eu vă spun: că și voi toți deasemenea, dacă nu vă veți întoarce, veți pieri la fel.” Lukas 13:3. ”Și le-a zis: Amen, vă spun, că dacă nu vă întoarceți și nu veți fi ca și copiii, nu veți intra în Malchut HaShamayim.” Mattay 18:3.   Fiindcă Elohim a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor fiilor oamenilor, fiecăruia, din orice loc, să se întoarcă.” Maasey ha’shlichim 17:30. “Căiţi-vă deci şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele și să vină vremuri de înviorare din faţa Lui Adonay.” Maasey ha’shlichim 3:19.

4. Tshuvah presupune cunoaștere, regret, decizie de a se întoarce și credință. În primul rând omul trebuie să știe cu ce a greșit, adică ce este păcat și ce nu. Altfel întoarcerea lui nu este completă sau în cunoștință de cauză. Ca atare, există riscul ca întoarcerea unei astfel de persoane să fie superficială, lucru care se va răsfrânge și asupra credinței lui. Mai ales, că persoana trebuie să fie destul de matură să înțeleagă acest lucru altfel nu este valabil. Un alt aspect este că apartenența etnică, religioasă sau religia în sine, nu absolvă de păcat și ca atare, nici de nevoia de a face tshuvah. ”şi mărturisind evreilor şi arameilor despre întoarcerea (tshuvah) la Elohim şi credinţa în Domnul nostru Yeshua HaMashiach.” Maasey ha’shlichim 20:21. Ceea ce este păcat și ce nu, este stabilit de Adonay Elohim și nu de oameni.   ”Însă cine face păcat comite și nedreptate, fiindcă orice păcat este nedreptate” 1Yochanan 3:4. Termenul avlah - עולה înseamnă nelegiuire/fărădelege adică încălcarea Legii – Torah, așa cum s-a tradus și în greacă.   ”Ca atare cunoaștem faptele cărnii; acestea sunt adulter, necurăție, lascivitate, idolatrie, vrăjitorie, dușmănie, ceartă, fanatism, mânie, răzvrătire, dezbinări, schisme, gelozie, crimă, beție, destrăbălare și toate lucrurile de acest gen.  Și cei care le fac – așa cum v-am spus anterior și spun și acum – nu moștenesc Malchut HaElohim.” Galatim 5:19-21.”Și asta știți: orice om care este curvar sau necurat sau care poftește, cel care slujește idoli, nu are moștenire în Malchut HaMashiach și a Lui Elohim.” Efesim 5:5.”Dar fricoșii și cei fără credință și păcătoșii și întinații și ucigașii și cei care comit adulter și vrăjitorii și slujitorii idolilor și toți mincinoșii -  partea este în lacul care arde cu foc și cu sulf, aceasta este moartea a doua.” HaHitgalut 21:8.acestea le-am vestit mai întâi celor din Dameshek și apoi celor din Yerushalayim şi în întreaga regiune a lui Y’hudah, iar apoi neevreilor să se întoarcă şi să revină la Elohim și să facă fapte vrednice de întoarcere (tshuvah).” Maasey ha’shlichim 26:20.Aşadar, cum Îl vor chema pe Cel în Care n-au crezut? Şi cum vor crede în Cel despre Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără ca cineva să le predice? Şi cum să predice, dacă nu sunt trimişi?        Romim 10:14-15.

5. Ce trebuie să cuprindă o declarație/mărturisire de întoarcere și credință? Pe baza celor clarificate, o astfel de mărturisire trebuie să cuprindă o afirmație a persoanei prin care își declară credința în Adonay Elohim, faptul că se întoarce la El în contextul faptului că El este Elohimul lui Israel și că mărturisește și crede ceea ce este scris în Romim 10:9. pentru a avea viață (veșnică).
Ani maamin (maaminah) baAdonay Elohim va’ani shav (shavah) laAdonay Elohey Israel!
Cred în Adonay Elohim și mă întorc la Adonay Elohimul lui Israel!
Ani modeh (modah) b’Y’shua Adoneynu, va’ani maamin (maaminah) b’libi
Îl mărturisesc pe Yeshua Domnul nostru, și cred în inimă 
sheHaElohim hekimo mi’beyn ha’metim!
că Elohim L-a înviat dintre morți!
Pentru a fi sigur, se mai poate adăuga și această parte: „Tată Ceresc, cred în Tine și mă întorc la Tine. Cred în Fiul Tău și în sacrificiul Său pentru mine. Îmi pare rău și îmi cer iertare pentru toate păcatele mele. Fiu al Tatălui Ceresc, Te rog să vii în inima mea și să-mi dai iertarea și viața veșnică. Mulțumesc că m-ai și ascultat. Cred și mărturisesc că Fiul a murit și pentru mine, că a înviat și că am și primit iertarea și viața veșnică acum, prin El.”
Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) menționează și ”nașterea din nou” în legătură cu tshuvah, lucru care trebuie să aibă loc în urma unei întoarceri (tshuvah) autentice. Această ”naștere din nou” este asociată cu tshuvah respectiv cu convertirea în cadrul Iudaismului mozaic. În ceea ce privește definirea acestui eveniment sau proces spiritual, Adon Yeshua HaMashiach ne dă de înțeles că trebuie să aibă loc: 1. în viața fiecărui om 2. indiferent de religie 3. la o vârstă la care pricepe de ce are nevoie de tshuvah 4. să fie confirmată prin cufundare (tvilah).   ”I-a răspuns Yeshua și i-a zis: Amen, amen îți spun, dacă omul nu se naște din nou, nu poate să vadă Malchut HaElohim.” Yochanan 3:3.I-a răspuns Yeshua și i-a zis: Amen, amen îți spun, dacă omul nu se naște din apă și Ruach (Spirit), nu poate să intre în Malchut HaElohim. Ce s-a născut din carne este carne; și ce s-a născut din Ruach (Spirit) este ruach (spirit). Nu te minuna că ți-am spus că: ”să vă nașteți din nou”. Vântul suflă unde vrea, și îi auzi ”vocea”, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Așa sunt toți oamenii care s-au născut din Ruach (Spirit).Yochanan 3:5-8.
După tshuvah/întoarcere, urmează tvilah/cufundarea și integrarea practică într-o comunitate/congregație locală!