והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים, את אלה מבשרים ואת אלה רועים ואת אלה מורים
”Și El a dat pe unii: shlichimi și pe unii: profeți și pe unii: vestitori și pe unii: păstori și pe unii: învățători.”

Shaul ha'shaliach - Efesim 4:11.

טבילה
Tvilah - Cufundarea


Cine crede și se cufundă va trăi și cine nu crede, va fi condamnat. Markos 16:16.

1. Termenul: tvilah.
Termenul de tvilah טבילה înseamnă ”cufundare (totală)”. Și se referă la o imersiune completă ca a unui obiect ce este cufundat total într-un lichid, în cazul nostru în apă. Termenul își are originea în procesul evreiesc de giyur, adică convertire la Elohimul lui Israel și identificarea cu poporul evreu. În contextul Noului Legământ (HaBrit HaChadashah) este vorba doar de convertire, pocăință, adică întoarcere la Adonay Elohey Israel în Numele Lui Adon Yeshua HaMashiach, fără a deveni evreu ca și în contextul iudaic rabinic/mozaic. Așadar, în contextul acestei practici de dedicare față de Adonay Elohim vorbim de cufundare și anume: persoana întră în apă și se cufundă complet până este acoperită total de apă. Cufundarea presupune ca ”obiectul” cufundat ajunge complet sub apă dar nu se umple de apă în interior. Însă, în cazul umplerii cu ​Ruach ​ ​ HaK’dushah vorbim de scufundare, în sensul că persoana ajunge în și totodată este și umplută de ​Ruach ​ HaK’dushah. (ca și la scufundarea unui vas). Aceasta se numește tvilah b’​Ruach ​ HaK'dushah טבילה ברוח הקודש adică scufundarea în ​Ruach ​ HaK'dushah și este o experiență separată de tvilah în apă. În principiu, tvilah este efectuată în apă curgătoare, dar nu obligatoriu. ”Și a poruncit carul să stea și au coborât amândoi în apă și Filipos l-a cufundat pe credincios.”Maasey ha’shlichim 8:38.

   2. Diferența dintre tvilah și mikveh.
În practica evreiască religioasă distingem două feluri de cufundare în apă. Prima este tvilah pe care am definit-o mai sus și care necesită o schimbare a vieții, adică a modului de a trăi a celor care o fac. Iar a doua se numește mikveh - מקווה și se referă la băile rituale care se fac în conformitate cu Torah (Legea) în cazul unei necurății sau a unei pregătiri prin curățire rituală pentru un eveniment special cum ar fi Shabatul sau alte sărbători. Acest fel de cufundare nu necesită o schimbare interioară gen căință, pocăință, schimbare a vieții și a conduitei ca și în cazul întoarcerii la Adonay Elohey Israel prin tshuvah (întoarcere). ”Și el a venit în toată regiunea din jurul Yardenului predicând cufundarea întoarcerii pentru iertarea păcatelor. Așa cum scrie în cartea cuvintelor profetului Yeshayahu, care a zis: ”Vocea celui care strigă în pustie: Pregătiți calea Lui Adonay, neteziți-I cărările. Toate văile să fie astupate și toți munții și înălțimile să fie coborâte și ce este strâmb îndreptat și locurile accidentate nivelate. Și orice trup va vedea salvarea Lui Elohim. Și a zis mulțimii care a venit să fie cufundată de el: ”Progenituri de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia pregătită? Produceți roade vrednice de întoarcerea voastră. Nu începeți să ziceți în voi înșivă: ”Îl avem pe Avraham ca tată!”, fiindcă vă spun că Elohim poate să ridice fii lui Avraham din aceste pietre. Iată că toporul este pus la rădăcina pomilor, de aceea orice pom care nu produce fructe bune este tăiat și aruncat în foc.” Lukas 3:3-9.

3. Ce este? (și ce nu este?)
Este un act al credinței, un răspuns afirmativ, exterior la legământul cel nou, inițiat și instaurat de Adonay Elohim prin Adon Yeshua HaMashiach. Este un act făcut o singură dată și pentru totdeauna. Dar, care ne obligă la a trăi în conformitate cu decizia luată de a crede în El. A crede în El înseamnă și a asculta de El. Ca atare, tvilah în sine nu ne salvează, ci este partea noastră de intrare în Legământ. (altfel oricine face o baie ar fi mântuit, ceea ce este absurd). Este actul fizic și practic care dovedește că în ființa noastră credem deja cu toată inima în Adonay Elohey Israel și în Adon Yeshua HaMashiach respectiv în sacrificiul Său de răscumpărare pentru noi și s-a produs deja o schimbare în noi datorită acestei credințe, decizii. Această schimbare este efectul ”nașterii din nou”, care urmează intoarcerii noastre la El dar nu este aceeași lucru cu tvilah (cufundarea). Tvilah este validarea fizică și vizibilă a legământului cel veșnic încheiat între Adonay Elohey Israel prin sacrificiul Lui Adon Yeshua HaMashiach și persoana în cauză. Nu este o schimbare a religiei, în contextul faptului că religia nu salvează și nu mântuiește pe nimeni. Plata păcatelor noastre nu a fost plătită de către o religie, instituție sau cult, ci de către o Persoană! Iar această persoană este Adon Yeshua HaMashiach, Mesia lui Israel și al întregii omeniri. ”Și voi în același fel, prin cufundare, trăiți, nu prin spălarea murdăriei trupului, ci prin mărturisirea Lui Elohim dintr-o conștiință curată și prin învierea Lui Yeshua HaMashiach.” 1Keyfa 3:21.

4. Cine poate să o facă? (cine crede și nu trăiește în păcat)
Ca și condiție de bază, oricine poate să facă tvilah dacă a crezut în prealabil în mod real și personal în Adonay Elohim și Adon Yeshua HaMashiach. Toți aceia pot să facă tvilah care au mărturia interioară a acestei credințe vii și care vor să-și dedice viața Lui Adonay Elohey Israel prin Adon Yeshua HaMashiach. Maasey ha’shlichim 8.12. menționează bărbați și femei, nu și copii sau nou născuți, chiar și în pasajele unde scrie că, ”toată casa lor” a crezut. Pe de altă parte, cei care trăiesc încă practicând lucruri clasificate drept păcate sau interzise de Kitvey HaKodesh, trebuie întâi să-și schimbe modul de viață, să-și mărturisească păcatele și să se lase de ele. (pentru acest lucru consultați condițiile de a deveni membru în comunitate și un lider sau slujitor desemnat pentru a clarifica astfel de lucruri). ”Cine crede și se cufundă va trăi și cine nu crede va fi condamnat.” Markos 16:16.”Dar când l-au crezut pe Filipos, care vestea Malchut HaElohim în Numele Lui Adon Yeshua HaMashiach, au fost cufundați atât bărbați cât și femei.” Maasey ha’shlichim 8:12. ”Și toată regiunea lui Y’hudah și toți fiii Y’rushalayimului au ieșit la el și i-a cufundat în Yarden, în timp ce își mărturiseau păcatele.” Markos 1:5.

5. La ce vârstă este valabilă?
Vârsta la care este valabil acest act, este o vârstă la care persoana înțelege/pricepe și poate să facă diferența dintre bine și rău, păcat și curăție, dreptate și nedreptate. Chestiunea credinței în ceea ce privește salvarea și viața veșnică, este una personală. În acest context, nimeni nu poate crede în locul altuia. De aceea, noi propunem ca vârsta minimă să fie vârsta la care persoana își dobândește primul act de identitate. (sau mai poate fi și vârsta la care face bar sau bat mitzvah (12/13 ani) în contextul iudaic. Moment care marchează ”majoratul” spiritual și intelectual al credinciosului) ”Și pe când mergeau, au ajuns într-un loc în care era apă. Și credinciosul a zis: ”-Uite apă! Ce mă împiedică să fiu cufundat?” Și Filipos a zis: ”-Dacă crezi cu toată inima, este permis. Și el a răspuns și a zis: ”-Cred că Yeshua HaMashiach este Fiul Lui Elohim.”” Maasey ha’shlichim 8:36-37.

6. Temelia credinței.
a) Credința în Unicul Creator ca fiind Adonay Elohey Israel. ”Ascultă Israele, Adonay Elohimul nostru, Adonay este unul.” Dvarim 6:4.”Fiindcă eu sunt Adonay și nu există alt Elohim în afară de Mine...” Y’shayahu 45:5. ”Fiindcă Adonay este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toţi zeii; căci toţi zeii popoarelor sunt idoli, dar Adonay a făcut cerurile.” 1Divrey 16:25-26. ”Căci chiar dacă există așa numiți ”dumnezei” fie în ceruri, fie pe pământ, cum și sunt mulți ”zei” și mulți ”domni”, totuși pentru noi este un singur Eloah, Tatăl, de la care sunt toate lucrurile și noi în El și un singur Domn, Yeshua HaMashiach prin care sunt toate lucrurile și noi prin El.” 1Korintim 8:5-6.
b) Credința în Sfintele Scripturi evreiești - Kitvey HaKodesh cuprinse în Tanach și în HaBrit HaChadashah. ”Cuvântul Tău, Adonay, rămâne veșnic în HaShamayim.” Thilim 119:89. ”... Cuvântul Tău este adevărul.” Yochanan 17:17. ”Toată Scriptura care a fost scrisă în HaRuach este folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru corecție, pentru instruire în dreptate.” 2Timoteos 3:16.
c) Acceptarea definirii binelui și răului, a păcatului și a rezolvării acestuia din partea Lui Adonay Elohim. ”Fărădelegea” este un termen de origine greacă care apare în Bibliile creștine pentru a reda sensul păcatului și a nedreptății din contextul evreiesc și care înseamnă încălcarea Legii (Torah). Așadar termenul ”nedreptate” - avlah - folosit de noi, din textele ebraice și aramaice, înseamnă de fapt încălcarea Legii (Torah). Pe de altă parte, dacă Torah (Legea) se poate încălca, atunci este și validă, valabilă, altfel nu ar putea fi încălcată. ”Dar cine comite păcat comite nedreptate, pentru că orice păcat este nedreptate.” 1Yochanan 3:4. ”Fiindcă plata păcatului este moartea, dar cadoul Lui Elohim este viața veșnică prin Adonenu Yeshua HaMashiach.” Romim 6:23.

d) Întoarcerea (căința/pocăința) adică tshuvah - תשובה la Adonay Elohim prin Adon Yeshua HaMashiach și experimentarea nașterii din nou în acest context. (vezi și ultimul verset din studiu) ”Yeshua i-a răspuns, zicând: ”Amen, amen îți spun că, dacă cineva nu se naște din apă și din HaRuach, nu poate intra în Malchut HaElohim.” Yochanan 3:5.”HaMashiach să locuiască în omul vostru lăuntric prin credință și în inimile voastre prin iubire...”Efesim 3:17. ”Oricine Îl are pe Fiul are viața și oricine nu-L are pe Fiul n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului Lui Elohim, aveți viața veșnică.” 1Yochanan 5:12-13.
e) Trăirea practică după standardele fixate de Adonay în Kitvey HaKodesh. ”Fiți amabili cu frații și iubiți-vă unii pe alții, fiți primii în a da respect unii altora.” Romim 12:10. ”De aceea nimeni să nu vă tulbure datorită mâncării și a băuturii, sau datorită ținerii unei sărbători și a Rosh Chodeshilor, sau Shabatelor, care sunt umbra lucrurilor care vor veni; dar Trupul este HaMashiach.” Kolosim 2:16-17. ”Fiindcă faptele trupului sunt cunoscute, ele fiind; adulterul, necurăția, lascivitatea, idolatria, vrăjitoria, dușmănia, certurile, rivalitatea, mânia, ambițiile egoiste, dezbinările, divergențele, invidia, omuciderea, beția, petrecerile și toate lucrurile de acest gen. Așa cum v-am mai spus și înainte și vă spun și acum că, cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni Malchut HaElohim. Dar roadele Lui Ruach sunt iubirea, bucuria, pacea, răbdarea spirituală, amabilitatea, bunătatea, credința, blândețea, auto-controlul, acestora Torah nu le stă împotrivă.” Galatim 5:19-23. “Vă poruncim fraţilor, în Numele Domnului nostru Yeshua HaMashiach, să vă separaţi de orice frate rău care umblă în răutate şi nu după poruncile pe care le-a primit de la noi!” 2Tesalonikim 3:6. „Iată la ce v-a chemat El, prin vestirea (Vestea Bună) noastră, ca să fiţi gloria Domnului nostru Yeshua HaMashiach. Aşadar fraţilor rămâneţi tari şi ţineţi poruncile, pe care le-aţi invățat fie prin cuvinte, fie prin scrisoarea noastră.” 2Tesalonikim 2:14-15.
f) Integrarea practică într-o congregație a unei comunități care crede și aplică aceleași principii și doctrine. ”Și i-a supus toate lucrurile sub picioare și i-a dat Lui, Care este peste toate, să fie Capul Comunității care este Trupul Său, plinătatea Celui ce umple totul în toți.” Efesim 1:22-23. ”Și El a desemnat pe unii shlichim (apostoli), pe unii n’viim (profeți), pe unii m’vasrim (vestitori (ai Veștii)), pe unii roim (păstori), pe unii morim (învățători) pentru perfecționarea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea Trupului Lui HaMashiach.” Efesim 4:11-12.”Să nu părăsim întrunirea noastră, cum obișnuiesc unii, ci să ne interesăm unii de alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua aceea se apropie.” Ivrim 10:25. ”Și ce am văzut și auzit vă facem de cunoscut, ca să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Yeshua HaMashiach” 1Yochanan 1:3.

7. Ce conferă?
Tvilah nu conferă și nu asigură nimic în sine. Însă, împreună cu credința cu care este înfăptuită, este dovada și mărturia înaintea Lui Adonay Elohim, a omenirii și a întregii lumi spirituale și materiale, că persoana cufundată aparține Lui Adon Yeshua HaMashiach și beneficiază de salvare și viață veșnică încă de pe acum. Iar Satan, îngerii sau demonii lui nu mai au niciun drept asupra unei astfel de persoane. Nici să-i facă rău, nici s-o imbolnăvească, nici s-o acuze de vreo faptă din trecut sau ceva păcat. Persoana respectivă este salvată pe veci. Prin tvilah, credinciosul poate beneficia de vindecare fizică, eliberare de shedim (draci/demoni), blesteme, păcate/vicii.   ”Shimon le-a spus: ”Întoarceți-vă și fiecare dintre voi să se cufunde în Numele Lui Yeshua HaMashiach pentru iertarea păcatelor, ca să puteți primi darul Lui Ruach ​ HaK'dushah.”” Maasey ha’shlichim 2:38.

În încheiere:
  În Kitvey HaKodesh / Sfintele Scripturi avem o aparentă contradicție în ceea ce privește formula folosită la tvilah / cufundarea în apă. Confuzia a apărut datorită faptului că Adon Yeshua HaMashiach a transmis o (anumită) formulă de tvilah în Mattay 28:19. iar în ceea ce privește modul în care s-a practicat tvilah de către shlichimii evrei menționați în Scripturi, este scris că ei, respectiv la porunca lor, credincioșii erau cufundați în Numele Lui Yeshua.
Ambele formule fiind scripturale și aprobate de Adonay Elohim, înseamnă că nu are vreo relevanță, nu este niciuna mai presus de cealaltă, mai ales nu în ceea ce privește salvarea credinciosului, care formulă (sau chiar și ambele în același timp) este folosită la cufundarea lor. Ceea ce contează este tshuvah și credința credincioșilor care se cufundă!
Spun aceste lucruri cunoscând toate argumentele pro și contra fiecărei formule a tuturor (confesiunilor) credincioșilor neevrei.
Adevărul este următorul: Adon Yeshua HaMashiach a poruncit o formulă (care la fel este și în textele originale aramaice ale Noului Legământ / HaBrit HaChadashah), iar shlichimii / apostolii evrei cu siguranță nu ar fi îndrăznit să încalce un ordin direct al Regelui regilor. Atunci, de ce diferența dintre formula dată de El și cea folosită de shlichimi? Pentru că în Adonay Elohim / Tatăl au crezut toți evreii, iar de Ruach ​ HaK'dushah/ Spiritul sfințeniei au știut (mai mult sau mai puțin din Tanach). De aceea, important / vital era să fie cufundați, în Numele Lui Adon Yeshua HaMashiach în mod concret! Acest lucru, este scriptural și se bazează pe versetele din Kolosim 1:19. și 2:9., astfel cufundarea în Numele Lui Yeshua este la fel de scriptural ca în cazul formulei din Mattay 28:19.!
Un alt aspect important este, că faptul, că shlichimii au cufundat (doar) în Numele Lui Yeshua este o dovadă clară a faptului că doctrina ”Trinității” / ”Sfintei Treimi” este o doctrină străină primilor credincioși evrei și învățăturii shlichimilor. Și că formula dată de Adon Yeshua HaMashiach NU susține, nu face aluzie și nu confirmă doctrina trinității! (legat de doctrina respectivă citiți articolul despre scufundarea în Spiritul sfințeniei)
Și nu în ultimul rând, de reținut că: indiferent cu ce sau care formulă a fost cineva cufundat (pe baza propriei credințe, la vârsta la care s-a întors în mod conștient la Adonay Elohim), acea cufundare este și rămâne valabilă. NU este nevoie și nu este scriptural a se ”reboteza” (Efesim 4:5.) nici chiar în cazul schimbării denominației în care a făcut tshuvah și tvilah într-o alta!
De aceea, noi, evreii mesianici autentici urmând exemplul shlichimilor / apostolilor evrei din Scripturi cufundăm în apă, în Numele Lui Adon Yeshua HaMashiach.